Problem, jakim są przeterminowane faktury, wcześniej lub później dotyka każdego przedsiębiorcy, który zajmuje się sprzedażą w sieci Internet. Prędzej czy później taki handlowiec zapyta o to, czym jest sprzedaż faktur przeterminowanych, jaki jest okres przedawnienia należności itp. Należności przeterminowane niepokoją i domagają się działań, które pozwoliłyby na pozbycie się ich. Windykacja faktur jest więc koniecznością dla wielu przedsiębiorców. Zanim powiemy, jak uporać się w sposób techniczny z problemem, jakim jest przeterminowanie należności, odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy możemy stwierdzić, że występują należności przeterminowane. Otóż pojęcie, jakim jest przeterminowanie należności określa sytuację, kiedy to dłużnik spóźnia się ze spłatą zobowiązania w terminie przewidzianym do uregulowania należności. Czyli wszystko zasadza się na tym, że należności wymagalne nie zostają przez dłużnika przekazane wierzycielowi. Przez termin – należności wymagalne rozumie się taki stan zaległych opłat, który daje wierzycielowi prawo do działań mających na celu egzekucję umówionej kwoty. Najczęściej działania takie zaczynają się od wysłania wezwania do zapłaty, a jeśli to nie przynosi zamierzonego efektu, wierzyciel może starać się o postawienie dłużnika przed sądem. Należy tutaj zaznaczyć, że warto starać się usilnie o to, by windykacja faktur odbywała się jak najszybciej z uwagi na okres przedawnienia należności, po którym dłużnik może czuć się w zasadzie bezkarny.  Oczywiście jeśli przeterminowane faktury zalegają w przedsiębiorstwie, a właściciel firmy obawia się o utratę płynności finansowej, musi bowiem na bieżąco uzupełniać towar, wykonywać przelewy wychodzące, może starać się o sprzedaż faktur przeterminowanych. Podzielenie się ryzykiem (przeterminowane faktury to zawsze ryzyko straty)z jakąś firmą, która jest wyspecjalizowana w odzyskiwaniu zaległych pieniędzy, jest zawsze wyjściem, które można brać pod uwagę, bowiem windykacja faktur nie należy do rzeczy prostych i przyjemnych. Bywają sytuacje, że sprzedaż faktur przeterminowanych jest wyjściem najrozsądniejszym i najbardziej korzystnym.  

Zobacz: Rozliczenie godzin nadliczbowych

Należności przeterminowane w programie obsługi firm

Zarysowane przez nas problemy obejmujące przeterminowane należności, należności wymagalne itp. można starać się już od początku rozwiązywać z poziomu programów komputerowych dla firm, pozwalających na kompleksowe prowadzenie magazynu, faktur, wszelkich finansów itd. Najczęściej oprogramowanie takie zawiera w sobie moduł o nazwie „windykacja faktur”, dzięki któremu można zlecić fakturę do windykacji. W module takim podaje się dane przedsiębiorcy poszkodowanego brakiem wpłaty pieniędzy za zakupione towary, a także wymagane informacji z faktury, która nie została opłacona. Takie zgłoszenie, w którym pojawiają się należności przeterminowane, trafia w formie elektronicznej do prawników, których zadaniem jest windykacja. Prawnicy mogą zastosować środki zarówno miękkie, jak i twarde w celu odzyskania należności, dla operującego zaś programem przedsiębiorcy ważne jest to, że może on właśnie z jego poziomu podejmować operacje, mające sprawić, że należności wymagalne zostaną mu zwrócone. Oczywiście nie zawsze takie działania przynoszą skutek i w ostateczności windykacja faktur może mieć swój finał dopiero w sądzie. Jednakże większość spraw, których przedmiotem są należności przeterminowane, można  załatwić, działając z poziomu programu do obsługi firmy. Jednym z takich programów jest na przykład R2firma. Pozwala on na zminimalizowanie ryzyka obrotów z nierzetelnymi kontrahentami, a także zwiększa ściągalność przeterminowanych należności. W swoim rozbudowanym menu R2firma posiada szereg opcji i zastosowań, które funkcjonalność firmy windują na wysoki poziom. Oprogramowanie pozwala na bardzo szybkie wystawianie faktur oraz wszelkiego rodzaju dokumentów magazynowych przy automatycznym ich księgowaniu. W programie faktury elektroniczne wysyłane są seryjnie, co znacznie przyspiesza działalność przedsiębiorstwa. Warto więc zainwestować w oprogramowanie R2firma zwłaszcza wtedy, gdy pragnie się szybko rozwiązywać problemy związane z zaległymi płatnościami.

Sprawdź: Jak zaksięgować odsetki od kredytu?