Wyliczanie wynagrodzeń odbywa się automatycznie na podstawie wprowadzonych do programu danych - umów o pracę, ewidencji czasu pracy, danych do naliczeń i potrąceń. 

Program generuje przelewy bankowe automatycznie z list płac, raportów ZUS, US i potrąceń - można je przesłać do dowolnego systemu bankowości elektronicznej używanego w Polsce.

R2płatnik w chmurze jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy mogą szybko opanować jego obsługę, a system podpowiedzi oraz przypomnień ułatwi i przyspieszy ich pracę. 

Razem z programem użytkownicy otrzymują od producenta prawo pobierania aktualizacji i bezpłatną pomoc telefoniczną przez 12 miesięcy.

Najważniejsze funkcjonalności R2płatnik online

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy - możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS lub innych systemów

 • usystematyzowana struktura danych kadrowych

  • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp

 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań

  • kalkulator płacowy umożliwiający szybkie przeliczenia netto/brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń

 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty - kontrola salda spłat pożyczek ratalnych, alimentów i innych zajęć komorniczych

  • rozliczanie ryczałtu samochodowego

 • ewidencja wyposażenia

  • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania

  • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników - różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy

  • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym

  • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy - ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników, kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika

  • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) 

  • karta urlopowa z kontrolą limitów urlopów

  • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków

  • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń

  • rozliczanie płacy akordowej

  • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań

  • gotowe definicje podstawowych i dodatkowych list płac

  • definiowalny system rozliczania kosztów wynagrodzeń

  • ewidencja list płac z możliwością tworzenia wielu list w miesiącu

 • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników - możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych - wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach

 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS, eksport przelewów do systemów bankowych

 • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki
  e-Deklaracji przez Internet

 • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi

 • szczegółowe zestawienie kosztów pracy pracowników z podziałem na działy i zlecenia

 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów

 • zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14

 • eksport zestawień i raportów do innych systemów

Z R2płatnik pracuj online z dowolnego miejsca i urządzenia!

W dobie powszechnego dostępu do Internetu niezwykle ważną funkcją oprogramowania jest dostęp do wszelkich danych firmowych za pomocą przeglądarki uruchomionej na dowolnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Producent programu R2płatnik sprostał także i tym wymaganiom użytkowników rozbudowując system o moduł WWW oraz wersję pracującą w chmurze. Dzięki temu program jest online i mamy możliwość pracy zdalnej. Pod względem funkcjonalności niczym nie ustępuje ona wersji lokalnej, a daje dodatkowe, wymierne korzyści w postaci niewielkich nakładów sprzętowych. Rozwiązaniem najkorzystniejszym finansowo jest dostęp do systemu za pośrednictwem chmury dostarczonej przez wyspecjalizowanego dostawcę, co gwarantuje niezawodną obsługę i szybkie wdrożenie aplikacji w firmie. Przetestuj demo w chmurze i przekonaj się, że pozytywne opinie tego programu mają jak najbardziej pokrycie w funkcjonowaniu programu.