Chmura w biznesie

Wezwanie do zapłaty w programie Subiekt

Wezwanie do zapłaty w programie Subiekt
Dowiedz się więcej na temat wezwania do zapłaty w programie Subiekt.

Subiekt GT jest programem oferującym łatwą i przejrzystą pracę wszystkim tym handlowcom, którzy pragną w sposób szybki i pewny przeprowadzać transakcje handlowe w sieci Internet. Oprogramowanie to wykorzystywane jest do obsługi sklepów, które oferują klientom różnego rodzaju produkty z różnych obszarów. Ludzie bardzo często wybierają sklepy Internetowe, a w czasach pandemii tendencja ta uległa nasileniu.  Dlatego też każdy właściciel sklepu wybiera jak najlepsze oprogramowanie, aby proces sprzedaży sieciowej przebiegał bezproblemowo. Subiekt oferuje takie rozwiązania, które usprawniają sprzedaż sieciową w stopniu bardzo wysokim, dlatego też warto po kupieniu programu opłacić licencję na kilka lat z rzędu. Gwarancja uaktualnień, kompatybilności z innymi programami i skryptami, jest na pewno czynnikiem, który do takich działań powinien skłaniać. Z Subiektem można pracować zdalnie, może pracować na nim kilka osób jednocześnie i z różnych miejsc. Program pozwala na tworzenie szerokiej gamy dokumentów, które są zawsze przydatne podczas przeprowadzania transakcji handlowych. Subiekt oferuje więc wszelkie faktury ze sprzedaży, rachunki sprzedaży, paragony zwykłe, paragony imienne, faktury detaliczne wystawiane na podstawie paragonów, korekty faktur itp. Wielu przedsiębiorców zainteresowanych jest tym, czy wezwanie do zapłaty Subiekt może wystawić w sposób bezproblemowy i łatwy. Od razu należy odpowiedzieć twierdząco. W programie Subiekt wezwanie do zapłaty wystawia się dość szybko i łatwo, w zasadzie wykonuje się to intuicyjnie, wystarczy tylko kierować się w tym procesie odpowiednimi odnośnikami i znacznikami, wiedzieć także, jakiego modułu użyć do tej czynności. Zanim jednak podpowiemy, w jaki sposób wezwanie do zapłaty Subiekt generuje, jakie czynności należy wykonać, by proces zainicjowany przez Subiekt, wezwanie do zapłaty, zakończył się sukcesem, warto, żebyśmy zdefiniowali samo wyrażenie – wezwanie do zapłaty. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że każdy handlowiec powinien wiedzieć, czego może oczekiwać od konkretnego roszczenia kierowanego pod adresem klienta. 

Wezwanie do zapłaty – podstawowe informacje

Przez wezwanie do zapłaty rozumie się wyrażone w pisemnej formie żądanie wierzyciela adresowane do dłużnika, od którego pragnie się wyegzekwować określoną sumę pieniędzy, jaka wskazana jest w wezwaniu. Dokument taki określa termin spłaty i sposób, w jakim powinna zostać dana kwota uiszczona. Wezwanie do zapłaty określa też groźbę zastosowania odpowiednich sankcji wobec dłużnika, jeśli ten nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Wezwanie powinno zawierać w sobie wskazanie osoby wierzyciela, podstawy roszczenia, może to być na przykład konkretna faktura bądź jakaś umowa, określenie kwoty, na jaką zostało zaciągnięte zadłużenie ( tutaj także wskazuje się na odsetki), określenie sposobu oraz terminu spłaty zadłużenia. W wezwaniu powinny znaleźć się ewentualne sankcje, jakie zostały przewidziane, jeśli dłużnik nie zechciałby się wywiązać ze swych zobowiązań w stosunku do sprzedawcy. Dobrze jest, gdy wierzyciel może dłużnikowi zaoferować jeszcze jeden termin spłaty, dodatkowy. Jeśli zaś w tym dodatkowym terminie spłata długu nie nastąpi, wówczas istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Wezwanie do zapłaty powinno być potwierdzone podpisem wierzyciela i określeniem daty wystawienie dokumentu. Tak więc, mniej więcej, wygląda dokument, który stara się wyegzekwować od dłużnika zaległą sumę pieniędzy. Czy wezwanie do zapłaty Subiekt generuje w podobny sposób, tzn. czy w dokumencie stworzonym w tym programie znajdują się wszystkie te elementy przez nas tutaj wymienione? Zaraz się o tym przekonamy. Przypatrzmy się więc temu, jak Subiekt wezwanie do zapłaty tworzy, jakich czynności wymaga, by zostało ono wygenerowane. 

Wezwanie do zapłaty w Subiekt GT 

Ażeby wystawić wezwanie, można posłużyć się modułem rozrachunków, wybierając wybrany rozrachunek, oraz można tego dokonać z modułu Windykacja. Tutaj można je wystawić dla wielu kontrahentów, na wiele dokumentów. Tak więc w module „Rozrachunki – Windykacja” należy odznaczyć opcję „Wystaw wezwanie do zapłaty”. Następnie należy wybrać  jedną z opcji: wszyscy dłużnicy lub wybrani, potem można już przejść dalej, ażeby wskazać parametry dotyczące zaległej płatności. Aby mogło powstać wezwanie do zapłaty, Subiekt ( a w zasadzie osoba go obsługująca) musi zaznaczyć rozrachunki, jakie będą użyte w wezwaniu. Potem wystarczy już tylko wybrać sposób odliczania odsetek, wpisać opis, wybrać rachunek bankowy i sposób wydruku wezwania. Tak oto w programie Subiekt wezwanie do zapłaty powstaje i, jak widać, cały proces jest łatwy, wręcz  intuicyjny.


Zobacz inne artykuły