Chmura w biznesie

Subiekt – wszystko o inwentaryzacji

Subiekt – wszystko o inwentaryzacji

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest inwentaryzacja w Subiekcie GT

  • jak działa moduł inwentaryzacji w Subiekcie GT

  • jak przeprowadzić inwentaryzację krok po kroku

  • jak za darmo przetestować Subiekta GT w chmurze

Subiekt GT to rozbudowane oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich firm, zajmujących się sprzedażą towarów w sieci Internet. Dzięki tej aplikacji możliwe jest szybkie i przejrzyste zarządzanie działem magazynowo-handlowym, całym sklepem, jaki został założony w sieci. Program jest bardzo funkcjonalny i przyjazny w obsłudze, zawiera też moduł - Subiekt GT inwentaryzacja. Bardzo przydatny w działalności handlowej, kiedy na początku roku, ale też i na końcu, trzeba jej dokonać. 

Moduł Subiekt GT inwentaryzacja pozwala stwierdzić, czy występuje brak towaru w magazynie, określić, jakie zmiany stanów produktu nastąpiły. Wykonując krok po kroku określone działania można w bardzo krótkim czasie dokonać przeglądu sklepu i, jeśli stwierdzi się brak towaru w magazynie, wprowadzić działania naprawcze. Takie pełne działania, nie cząstkowe, chwilowe, pozwalają na utrzymanie porządku w sklepie internetowym. Jeśli więc ktoś dysponuje programem Subiekt, inwentaryzacja na koniec roku nie jest mu straszna.  Możliwa jest oczywiście szybka inwentaryzacja, Subiekt i ją wykona poprawnie. Zanim podpowiemy, jak dla programu Subiekt inwentaryzacja wygląda, wyjaśnijmy pojęcia. Często wpisywany w wyszukiwarkę Google ciąg wyrazowy: „remanent a inwentaryzacja różnice” świadczy o tym, że niektórzy mają problem z rozróżnieniem tych pojęć. Wyjaśniamy, że ( mając ciągle na uwadze program Subiekt) inwentaryzacja to ustalenie prawdziwego stanu ilości i wartości zapasów magazynowych. Tak więc w programie Subiekt GT inwentaryzacja cząstkowa czy też zbiorcza to wewnętrzna kontrola, która wskazuje na zmiany stanów magazynowych. Zmiany takie mogą powstać z różnych przyczyn, towar może być skradziony lub zniszczony na przykład. A jak jest w przypadku zestawienia remanent a inwentaryzacja, różnice są znaczne?  Otóż remanent to po prostu specjalne zestawienie, które określa ilość towarów magazynowanych, a co za tym idzie wskazuje na wartość magazynu. Pod uwagę bierze się tutaj ceny zakupu towarów. Skoro już krok po kroku wyjaśniliśmy różnicę między inwentaryzacją ( czy to będzie cząstkowa, czy zbiorcza) a remanentem, podpowiadamy, jak dla programu Subiekt inwentaryzacja na koniec roku wygląda.

Sprawdź: zestawienie obrotów i sald Rewizor

Subiekt GT inwentaryzacja krok po kroku
 

Ustalenie stanów magazynowych sklepu na koniec roku, czy też na początku, to zawsze sprawa pierwszorzędna dla poprawnego funkcjonowania firmy. Powiemy teraz, jak wygląda dla programu Subiekt GT inwentaryzacja, krok po kroku pokażemy jak ją przeprowadzić. Moduł - inwentaryzacja Subiekt GT znajduje się oczywiście w menu programu. Zanim jednak dokona się działań właściwych, należy zastanowić się, czy w polu zainteresowania znajduje się szybka inwentaryzacja Subiekt GT, czy też ta zwykła, całościowa. Ta pierwsza wykonywana jest wtedy, gdy wprowadzane są zmiany stanów magazynowych towarów, opakowań zwrotnych oraz kompletów. Nie przeprowadza się jej na koniec roku, ale raczej na bieżąco, krok po kroku wprowadzając określone zmiany. Te cząstkowe zmiany są wymuszane przez pojawienie się nowych towarów. A więc, jak przebiega inwentaryzacja, Subiekt przeprowadza ją sprawnie? Oczywiście, że tak. Dla programu Subiekt GT inwentaryzacja cząstkowa oraz zbiorcza znajduje się w dziale opisanym jako „Magazyn”. Podsumowań cząstkowych może być wiele, składają się one właśnie na jedno, sumujące, zbiorcze. Co trzeba robić, gdy moduł „Magazyn” został już otworzony. By wykorzystać dobrze moduł programu Subiekt GT, inwentaryzacja krok po kroku powinna wyglądać następująco. Należy w pierwszej kolejności z listy modułów wybrać ten opisany jako: „Magazyn-Inwentaryzacja. Teraz trzeba dodać nową. W okienku, jakie się powinno po chwili pojawić, należy wpisać datę wczytania stanów magazynowych. Pojawi się wówczas okienko inwentaryzacji cząstkowej, gdzie trzeba zdefiniować „Tryb pracy” i wybrać jedną z opcji trybów, albo „Automatyczny”, albo „Zwykły”. Następnie trzeba określić domyślną cenę. Z taką właśnie ceną towary będą do spisu zapisywane.  

Kolejny krok to wprowadzenie towarów na spis, można tę czynność wykonać na dwa sposoby – zbiorczo i przy wykorzystaniu odpowiedniej wtyczki. Inwentaryzację właściwą na koniec roku albo na początku wykonuje się łącząc, o czym już wspominaliśmy, inwentaryzacje cząstkowe. Należy wybrać moduł „Wypisz zbiorczą” i znów w nowym okienku trzeba określić datę wczytania stanów magazynowych. Po zweryfikowaniu poprawności wpisanych towarów czynnością następującą jest zatwierdzenie inwentaryzacji poprzez zaznaczenie ikony „Zapisz”. Ostatecznym już wynikiem czynności inwentaryzacyjnych jest wygenerowanie przez program dokumentów magazynowych informujących o przychodzie wewnętrznym i rozchodzie wewnętrznym.

Pracuj zdalnie z każdego urządzenia dzięki Subiektowi Online. Sprawdź Subiekta w chmurze.


Zobacz inne artykuły