Chmura w biznesie

Wszystko o sprawozdaniu DG-1

Wszystko o sprawozdaniu DG-1
Sprawdź wszelkie informacje na temat DG-1.

Działalność gospodarcza prowadzona przez różnych przedsiębiorców, biznesmenów, małe, średnie i duże firmy ma na celu generowanie jak największych zysków. Zapis przychodów miesięcznych, półrocznych, rocznych stanowi potwierdzenie dla wybranego przedsiębiorcy, potwierdzenie tego, czy jego działalność gospodarcza jest zasadna, celowa, czy działania jakie podjął, plany, które przygotował i wdrażał w życie, okazały się być strzałem w dziesiątkę, czy raczej przyczyniły się do spadku obrotów. Działalność gospodarcza to nic innego, jak zorganizowana zarobkowa działalność, która jest wykonywana w imieniu własnym oraz w sposób ciągły, Mówi się, że przedsiębiorca, biznesem cały dzień żyje swoją firmą, stara się o jej jak najlepsze funkcjonowanie, zasypia z myślą o niej i budzi się z myślą  o niej. Działalnością gospodarczą na pewno nie jest ta wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód, jaki odbiera ona z działalności gospodarczej, nie przekracza w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także która w czasie mijających 60 miesięcy działalności gospodarczej nie wykonywała. Działalnością gospodarczą nazywa się wszelką czynność zarobkową, może być to czynność wytwórcza i usługowa. Oczywiście w przypadku przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą w sieci Internet, będzie mowa o czynnościach usługowych, nastawionych na oferowanie produktów spożywczych, odzieżowych, AGD itd. Działalność gospodarcza prowadzona jest w celach zarobkowych i wiąże się z wieloma obowiązkami, jakich musi dopełnić przedsiębiorca, na przykład z obowiązkiem prowadzenia sprawozdań, wypełniania druków do ZUS oraz meldunków DG-1. Taki meldunek jest składany do ( chodzi oczywiście o DG1) GUS. Zatrzymajmy się więc teraz przy tym dokumencie, powiedzmy, czym jest sprawozdanie DG 1.

Sprawozdanie DG 1 – najważniejsze informacje

Mówiąc najprościej i jak najbardziej czytelnie, sprawozdanie DG1, określane również także jako meldunek o działalności gospodarczej DG, powinno być złożone przez osobę fizyczną, prawną albo też przez jednostkę organizacyjną, która nie posiada prawnej osobowości, a w której zatrudnionych jest co najmniej dziesięć osób. Taki meldunek, jak już wspominaliśmy wcześniej, mówiąc o DG1, GUS odbiera poprzez portal sprawozdawczy. Dokument DG-1 zawiera miesięczne okresy, a złożyć należy go do piątego dnia każdego miesiąca. DG1 GUS przyjmuje takie sprawozdanie wraz danymi dotyczącymi miesiąca poprzedniego. Warto tutaj jeszcze dodać, że według polskiego prawa istnieje obowiązek takich meldunków statystycznych, zaś obowiązek ten wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. Artykuł ten dotyczy statystyki publicznej. Oczywiście taki obowiązek jest zawsze w jakiś sposób uciążliwy dla każdego przedsiębiorcy, ale sprawozdanie DG1 może być przecież złożone z wykorzystaniem specjalnych programów dla firm, które zawierają moduły umożliwiające wypełnianie dokumentów DG-1. Takie oprogramowanie udostępnia Insert, który zaopatruje przedsiębiorców w nowoczesne systemy kadrowo-płacowe, które w kompleksowy sposób zajmują się opracowywaniem różnego rodzaju deklaracji, dokumentów, umów o pracę itp. Dzięki takiemu nowoczesnemu systemowi DG1 GUS może otrzymać w sposób szybki i pewny, system pozwala także wyeliminować błędy w dokumencie. Dokument DG-1 jest podzielony na trzy działy, które możemy opisać tutaj następująco: w dziale pierwszym zawarte są podstawowe dane o działalności gospodarczej, w dziale drugim znajdują się dane uzupełniające dla jednostek przemysłowych, zaś w dziale trzecim są umieszczane dane uzupełniające dla jednostek, które świadczą usługi. Sprawozdanie DG-1 w dziale pierwszym wykazuje na przykład przychody netto ze sprzedaży produktów, wyrobów lub usług w tys. zł albo przychody netto pochodzące ze sprzedaży towarów oraz materiałów w tys. zł.  W dziale drugim wykazane są przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz materiałów, dotyczące sprzedaży na eksport. W dziale trzecim DG1 wykazuje się na przykład łączną ładowność taboru samochodowego w tonach, przewozy ładunków w tonach. Na koniec warto powiedzieć, że sprawozdawczość takiego meldunku DG1 GUS ma charakter tak zwanych danych wstępnych, a informacje wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją przedsiębiorstwa. Meldunki DG 1 można generować z pomocą programów, które integrują w sobie liczne procesy jednej firmy, dzięki czemu możliwa jest kompleksowa obsługa całości. Takim programem jest na przykład  enova365, która łączy w sobe pracę na przykład działu kadr, księgowości, marketingu, sprzedaży, dystrybucji, czy też logistyki. Program enova365 pozwala na pracę online w chmurze, dzięki czemu można z niego korzystać praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Oczywiście warunkiem jest tutaj dostęp do sieci Internet. 

 


Zobacz inne artykuły