Podstawy

Jak dokonać inwentaryzacji w Comarch ERP Optima?

Jak dokonać inwentaryzacji w Comarch ERP Optima?
Jak dokonać inwentaryzacji w Comarch ERP Optima?

System ERP to, innymi słowy, system zarządzania przedsiębiorstwem na wielu płaszczyznach. Jednym z takich programów jest Comarch ERP Optima, który zakresem funkcji przerasta systemy dla firm. Jest odpowiedzialny za wiele procesów, w tym także ustalenie stanu liczbowego i wartości w firmie.

Dzięki Comarch Optima inwentaryzacja przebiegnie bez komplikacji, a rezultaty będą zgodne ze stanem faktycznym.

Na czym polega inwentaryzacja?

Z pojęciem inwentaryzacja styczność miał każdy przedsiębiorca i większość klientów, którzy przez remanent nie mogli zrobić zakupów. Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika nie tylko z chęci sprawdzenia stanu magazynowego, ale także z przepisów prawa, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek realizację takich działań cyklicznie. Według definicji inwentaryzacja jest narzędziem, które służy do określenia materialnego i finansowego stanu firmy. Polega na liczeniu towaru i doprowadzeniu do sytuacji, w której wirtualny obraz posiadanych dóbr jest równy ze stanem faktycznym. Dzięki takim programom jak Comarch Optima, inwentaryzacja z nerwowego liczenia towaru zmienia się w formalność.

Comarch optima inwentaryzacja - jak jej dokonać?

Z programem Optima inwentaryzacja to tylko kilka kroków. Przed rozpoczęciem pracy wykonaj weryfikację poprawności dokumentów. Koniecznie usuń wszelką dokumentację znajdującą się w buforze. W programie Comarch Optima inwentaryzacja powinna przebiegać w sposób następujący:

1. Na początku dodaj Arkusz inwentaryzacyjny. Aby tego dokonać, wejdź po kolei w „Menu” → „Handel” → „Magazyn” → „Inne” → „Inwentaryzacja”.  

2. Arkusz możesz dodać za pomocą ikony plusa. W ten sposób otrzymasz formularz AI bez wypełnionych pól. Dokument AI należy wypełnić pozycjami za pomocą opcji „Wybór wielu towarów”. Inna metoda to wybór arkusza wypełnionego, który zawiera takie pola jak data, magazyn i grupa. Zaznaczenie opcji „Bez atrybutów” znacznie przyspieszy proces generowania dokumentu.

3. Jeśli arkusz z dokumentami jest już gotowy, należy odznaczyć opcję „Bufor” i zapisać arkusz ikoną dyskietki.

4.  Następnie możesz przejść do edycji w polu „Ilość według wpisu”. Po uzupełnieniu ilości operację zapisz, klikając w ikonę dyskietki.

5. Aby wykonać inwentaryzację, wybierz ikonę czerwonego pioruna, który znajduje się w lewym dolnym rogu na liście Arkuszy Inwentaryzacyjnych. 

Optima inwentaryzacja - dlaczego akurat ten system?

Po wykonaniu wszystkich czynności w programie Optima inwentaryzacja powinna być zakończona. Po kliknięciu przycisk pioruna program weryfikuje dokumenty handlowe, takie jak PA/FA/FZ i sprawdza, czy są powiązane z dokumentami magazynowymi oznaczonymi WP/PZ. Dzięki Comarch Optima inwentaryzacja zostanie dokładnie sprawdzona pod kątem ewentualnych błędów. Dzięki oprogramowaniu bez trudu dokonasz inwentaryzacji w bazach z dużą ilością towaru oraz mniej zasobnych magazynach. Pomocnicze arkusze oraz wiele informacji na temat samej operacji pozwalają efektywnie działać nawet niedoświadczonym w tym temacie pracownikom.

Inwentaryzacja za pomocą telefonu

Aplikacje mobilne spełniają rozmaite funkcje. Jedną z nich jest dokonanie inwentaryzacji. Za pomocą darmowego oprogramowania Optima inwentaryzacja jest możliwa nawet bez skanera. Poznaj Comarch ERP Inwentaryzacja, czyli aplikację, za pomocą której telefon z aparatem może skanować produkty. W efekcie pracy na telefonie generują się pliki z danymi na temat inwentaryzacji. Pracownik może w każdej chwili zgrać je na komputer, wysłać mailem bądź zapisać w chmurze.

Polecamy ostatni ze sposobów, ponieważ chmura w biznesie znacznie ułatwia pracę. Dodajmy, że zapisane da się łatwo zaimportować na komputer i kontynuować działania w programie ERP Optima.


Zobacz inne artykuły