Podstawy

Ewidencja wyposażenia - czym jest i jak jej dokonać?

Ewidencja wyposażenia - czym jest i jak jej dokonać?
Ewidencja wyposażenia - czym jest i jak jej dokonać?

Jeśli przedsiębiorstwo w swoim majątku posiada elementy, które nie są środkami trwałymi, wówczas ewidencja wyposażenia jest koniecznością. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia dotyczy ryczałtowców i przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podstawowej księgi przychodów i rozchodów. Dowiedz się, jak sprawnie ewidencjonować wyposażenie. Pomożemy Ci wykonać tę operację za pomocą programu Rewizor Nexo, który jest platformą do prowadzenia kompleksowej księgowości. Zobacz jak poprawnie prowadzić ewidencję, aby uniknąć problemów z fiskusem.

Ewidencja wyposażenia - co to takiego?

Warto wiedzieć, czym jest ewidencja, od jakiej kwoty obowiązuje i jak ją prowadzić.

Według definicji ewidencja oznacza spis, zestawienie lub wykaz. Każdy przedsiębiorca zetknął się z ewidencją przychodów, która określa wysokość podatku dochodowego. Ewidencja wykazuje ilość, wartość lub asortyment. Wyposażenie to z kolei składniki majątku firmy, związane z profilem jej działalności. Wydatki poniesione na poczet zakupienia sprzętu możemy zakwalifikować jako koszty uzyskania dochodu, ale dopiero wówczas, kiedy zostaną oddane do użytku. Praktyczne podejście określa wyposażenie jako przedmioty nabyte z myślą o późniejszej odsprzedaży bez intencji handlowej. Za wyposażenie możemy uznać komputery, telefon, drukarkę i tym podobny sprzęt przeznaczony do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Ewidencja wyposażenia - wzór

Zobacz, jak wygląda blankiet respektowany przez organy podatkowe. Ewidencja wyposażenia wzór to dokument obowiązujący prawnie w Polsce. Aby dopełnić formalności bez komplikacji, należy pobrać dokument, wypełnić i wysłać. Porządek w księgach przedsiębiorstwa to ważny aspekt prowadzenia biznesu. Pozwala wyjść bez szwanku z kontroli skarbowych, które dokładnie weryfikują poprawność zapisu. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca jest zobligowany do sporządzenia zapisu w ewidencji w tym samym miesiącu, w którym rozpoczął korzystanie ze sprzętu.

Ewidencja zawiera takie elementy jak:

- numer następnego wpisu,

- dokładna data nabycia,

- numer rachunku lub numer faktury,

- nazwa wyposażenia,

- cena zakupu lub koszt wytworzenia,

- koszty związane z nabyciem wyposażenia,

- data likwidacji wyposażenia,

- przyczyna likwidacji wyposażenia.


Ewidencja wyposażenia - od jakiej kwoty obowiązuje?

Przy dokonywaniu ewidencji ważne jest określenie kosztów. Ewidencja wyposażenia powinna zawierać składniki, które wartością początkową przekraczają 1 500 zł, ale mniej niż 10 000 zł. Warunkiem jest również to, aby okres użytkowania wyposażenia nie przekroczył roku. Co ważne, stawki są podane w wartości brutto dla firm zwolnionych z odprowadzania podatku VAT i netto dla pozostałych. Jeśli koszt nabycia sprzętu nie mieści się w tym przedziale, nie może być ewidencjonowany. Kiedy wiemy, czym jest ewidencja wyposażenia, od jakiej kwoty obowiązuje, możemy przejść do programu. 

Ewidencja wyposażenia - program

Widzimy, jak ważna jest odpowiednia ewidencja wyposażenia, program do jej wykonania stanowi duże ułatwienie dla każdego przedsiębiorcy. Przeniesienie dokumentacji do świata cyfrowego to z pewnością odczuwalne udogodnienie. System sam obliczy stosowne dane i zweryfikuje ich prawidłowość. W przypadku takich działań, jak ewidencja wyposażenia, program Rewizor Nexo pomoże wprowadzić element wyposażenia, który nie zalicza się do środków trwałych. Możemy również użyć dokumentu ewidencja wyposażenia wzór, jednak wygenerowanie ewidencji wyposażenia to jedynie kilka kliknięć, a całą pracę wykonuje za nas program. Na początku otwórz program Rewizor Nexo, przejdź do opcji „wyposażenie”, a następnie z górnego menu wybierz przycisk „dodaj”. Teraz pozostaje wybrać „element wyposażenia”. Następnie program pokaże nam zewidencjonowanie kartoteki w programie. Teraz należy wypełnić pola i zaakceptować wybór przyciskiem „zapisz”. Rewizor Nexo pozwala również łatwo wygenerować potrzebne zestawienie, którym jest ewidencja wyposażenia. Program jest wygodny, zwłaszcza w wersji chmurowej. Pozwala ona na wykonywanie operacji z każdego miejsca na świecie, za pomocą urządzeń mobilnych.


Zobacz inne artykuły