Podstawy

Jak zrobić inwentaryzację?

Jak zrobić inwentaryzację?
Sprawdź jaki program pomoże Ci skutecznie w inwentaryzacji!

Inwentaryzacją, która nazywana jest także remanentem, jest policzeniem oraz wypisaniem ilości towaru, który na koniec roku wciąż znajduje się magazynie, ponieważ się nie sprzedał. Taki stan magazynowy, sprawdzony i wprowadzony do programu, dzięki któremu inwentaryzacji się dokonuje, musi zostać stwierdzony i określony, by można było rozpocząć sprzedaż w nowym roku. Wszyscy więc podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów muszą taki remanent sporządzić. Czy to więc będzie inwentaryzacja w sklepie odzieżowym, czy też inwentaryzacja w sklepie spożywczym, czy będzie to inwentaryzacja online, czy inwentaryzacja zwykła, wszystkie one przyczyniają się do ustalenia kwoty prawdziwego dochodu w zeznaniu rocznym. Inwentaryzacja na koniec roku to przede wszystkim liczenie towarów. Bierze się więc tutaj pod uwagę towary handlowe, czyli, jeśli będzie to na przykład inwentaryzacja w sklepie odzieżowym, gotowe koszulki, spodnie, marynarki, koszule itp. W następnej kolejności bierze się pod uwagę materiały podstawowe oraz pomocnicze. Jakie to materiały? Te podstawowe w trakcie produkcji mają status głównego elementu gotowego produktu, a materiały pomocnicze to te wszystkie elementy, które są powiązane z towarem, stanowią niezbędny dodatek do materiału podstawowego. Inwentaryzacja w sklepie musi także, jeśli jest to na przykład sklep firmowy, obejmować wyroby gotowe, własnej produkcji, które to stanowią niepodzielną całość. Czy to będzie inwentaryzacja online, czy ta wykonywana w sposób tradycyjny, powinna obejmować półfabrykaty i przedmioty produkcji niezakończonej, a więc wyroby gotowe, będące jeszcze w produkcji ( inaczej mówiąc produkty niedokończone). Inwentaryzacja na koniec roku powinna obejmować również braki, czyli te wszystkie wyroby, które niespełniają wymogów technicznych, posiadają wady, są całkiem wykończone lub nie, ale uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie, podczas magazynowania itd. Inwentaryzacja na koniec roku zawiera także odpady, czyli takie materiały, które straciły całkiem swoją wartość użytkową na skutek procesów technologicznych albo w wyniku zniszczenia, uszkodzenia itp. Proces, jakim jest inwentaryzacja (online, tradycyjna), ma swoją kontynuację w postaci wyceny. Co to oznacza? Otóż oznacza to tyle, że w czasie 14 dni od momentu wykonania remanentu trzeba podjąć czynności wyceny. Inwentaryzacja w sklepie odzieżowym sprawdzała stany magazynowe spodnik, koszul itp. Na etapie wyceny, produkty te muszą być sprawdzone według kryterium, którym są ceny zakupu albo nabycia. Wyjaśniając, należy powiedzieć, że cena zakupu jest po prostu kwotą, którą nabywający przedsiębiorca płaci za towar, pomniejszoną o podatek VAT, a cena nabycia to cena obejmująca całość kosztów z zakupem związanych.

Program do inwentaryzacji

Oczywiście jeśli inwentaryzacja w sklepie ma być wykonana szybko i pewnie, jeśli sklep jest duży i istnieje ogromna ilość towarów do inwentaryzacji, najlepiej wówczas użyć jakiegoś dobrego programu do inwentaryzacji lub takiego, który oprócz innych możliwości dysponuje jeszcze dodatkową funkcją, dzięki której możliwa jest właśnie inwentaryzacja na koniec roku. Dobrze jest, jeśli jest to program chmurowy, dlatego że wówczas z każdego miejsca, o dowolnej porze dnia i nocy może być wykonana inwentaryzacja w sklepie. Programy chmurowe inwentaryzacyjne bardzo często automatycznie aktualizują stan remanentu, generują także końcowy raport. Oczywiście, że taki program chmurowy powinien być bardzo prosty w obsłudze, by nawet ludzie nie bardzo dobrze się czujący w przestrzeni działań wykonywanych na komputerze mogli poradzić sobie z obsłużeniem takiego programu. Inwentaryzacja online chmurowa powinna także umożliwiać pełny zakres działań, jakie wykonuje się w czasie, gdy odbywa się inwentaryzacja na koniec roku. Do tych działań należy zaliczyć możliwość sprawnego i szybkiego nanoszenia danych, aktualizację stanów, zliczanie wszelkich informacji oraz wydawanie raportu końcowego, połączenie z czytnikami mobilnymi. Warto jeszcze raz tutaj podkreślić, że taki program chmurowy powinien być intuicyjny i prosty w obsłudze, dzięki temu bowiem możliwe będzie szybkie przeprowadzenie remanentu. Bardzo dobrym programem, który działa w chmurze jest enova365, oprogramowanie świetnie nadające się dla małych i średnich firm. Można z niego oczywiście korzystać z każdego miejsca, w którym jest dostęp do sieci Internet. Oprogramowanie enova365 jest zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli zaś przepisy się zmieniają, enova365 zaktualizuje stan, sprawiając, że system będzie bezpieczny. To doskonałe oprogramowanie składa się z modułów, które dostosowane są do specyfiki wybranej firmy, dzięki czemu możliwe jest stworzenie optymalnego oprogramowania dla danego przedsiębiorstwa. 


Zobacz inne artykuły