Podstawy

Amortyzacja środków trwałych - księgowanie

Amortyzacja środków trwałych - księgowanie
Chcąc mówić o księgowaniu amortyzacji środków trwałych należy najpierw podać definicję tych słów, bowiem dla początkującego przedsiębiorcy mogą być one niezrozumiałe. I nie ma się czego krępować, księgowość nie jest łatwą nauką, tym bardziej, że wielu właścicieli firm jest specjalistami w swojej dziedzinie i to na niej chcą się skupić prowadząc przedsiębiorstwo.

Co to jest amortyzacja

Każda firma, chcąc efektywnie wypełniać swój założony plan, korzysta ze sprzętów produkcyjnych lub biurowych, samochodów, nieruchomości. Te, które należą do przedsiębiorcy i się zużywają, stanowią pewien koszt zużycia, który nazywa się amortyzacją.  

Amortyzacja może następować za pomocą następujących metod: 

  • Liniowej
  • Degresywnej
  • Amortyzacji jednorazowej 

Co to jest środek trwały i co się do niego zalicza

Środek trwały to majątek przedsiębiorstwa, jego aktywa (zasób o określonej wartości). Jednak, aby daną rzecz móc zaliczyć do środków trwałych firmy, musi ona spełniać pewne warunki, tj. musi być używana na potrzeby firmy, nie może być używana jednorazowo, ale przez minimum jeden rok, musi być konkretnym przedmiotem.

Do środków trwałych przedsiębiorca może zaliczyć między innymi budynki, grunty, hale, kioski czyli ogólnie mówiąc nieruchomości, maszyny, kotły, silniki, specjalistyczne i techniczne urządzenia, przenośniki,  samochody i inne środki transportu np. Tabory, samoloty,balony , narzędzia, wyposażenie, sprzęt laboratoryjny, urządzenia dla radiofonii i telewizji, inwentarz żywy. Powyższe zostały szczegółowo podzielone, przez Główny Urząd Statystyczny, na grupy i nazwane Klasyfikacją Środków Trwałych. Aktualnie, prawnie reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242,poz.1622). Dokładny spis, sklasyfikowanych środków trwałych, każdy właściciel firmy może pobrać ze strony GUS.

Każdy sprzęt w przedsiębiorstwie, który jest regularnie używany na jego potrzeby, przez ponad rok, zużywa się, czyli dokonuje się amortyzacja środków trwałych.  

Umorzenie środków trwałych

Co do środków trwałych stosuje się ich amortyzację lub umorzenie. I tak jak amortyzacja to koszt zużycia, to umorzeniem środków trwałych nazywa się pomniejszenie ich wartości.  W art.32, ust.6 ustawy o rachunkowości, prawodawca daje przedsiębiorcy wybór odnośnie postępowania ze środkami trwałymi o niskiej wartości, pozwalając je albo amortyzować, albo umarzać. 

Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych

Odpisy oraz księgowanie amortyzacji środków trwałych reguluje art.32 ustawy o rachunkowości zatytułowany „Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych”. Ust.1 informuje „Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji(...)”. Aczkolwiek aby przedsiębiorca mógł zacząć dokonywać odpisów lub umorzeń musi najpierw określić wartość początkową środka trwałego, na którą składają się cena danego przedmiotu wraz z wszelkimi kosztami poniesionymi na jego zakup. Kolejnym istotnym elementem, o którym właściciele firm muszą pamiętać, jest to, że amortyzacja środka trwałego rozpoczyna się dopiero w momencie rozpoczęcia jego używania. 

Wartość początkową środka trwałego poddawanego amortyzacji księguje się jako „Przyjęcie środka trwałego”, zapisując to jako -Wn konto 01 „Środki trwałe” –Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych jako –Wn konto 40 „Amortyzacja” –Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Amortyzacja jednorazowa- księgowanie

Stosowanie amortyzacji jednorazowej środków trwałych reguluje artykuł 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można jej dokonać jeśli wartość amortyzacji nie przekracza 100 tysięcy złotych. Przy tego typu obliczaniu kosztu zużycia należy też zwrócić uwagę na kwotę początkową środka trwałego, która nie może być mniejsza niż 10 tysięcy złotych. Podczas księgowania amortyzacji jednorazowej, w koszt uzyskania przychodów, zalicza się całą wartość początkową danego środka trwałego. 

Zarządzanie środkami trwałymi oraz magazynem z pewnością wspomoże jeden z systemów ERP. Ich niezawodność potwierdziły już tysiące zadowolonych przedsiębiorców.

 


Zobacz inne artykuły