Chmura w biznesie

Jak wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego za usługę?

Jak wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego za usługę?
Sprawdź jak wystawić fakturę za usługę dla kontrahenta zagranicznego

Dzisiejszy świat stał się otwarty dla każdego, zniesienie wielu barier, które kiedyś wynikały ze szczelnie zamkniętych granic państwowych, zwłaszcza dla państw z tzw. bloku wschodniego, powstanie Unii Europejskiej, wolnego handlu, rozwój Internetu, nowoczesnej technologii  - wszystko to spowodowało, że możliwa jest wymiana międzypaństwowa na wielu poziomach – gospodarczym, kulturowym, światopoglądowym. Zwłaszcza handel, różnego rodzaju usługi rozwinęły się na skalę do tej pory nieznaną. Pełna swoboda zawierania umów handlowych między państwami przyczynia się do zawierania coraz większej ilości transakcji między polskimi i zagranicznymi kontrahentami. W związku z tym, nie dziwią częste pytania, jakie pojawiają się na forach internetowych i poza nimi o to, jak wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego za usługę, jak wygląda faktura dla kontrahenta zagranicznego, jak wystawić fakturę w euro dla zagranicznego kontrahenta, jaki ma faktura unijna bez VAT wzór, jak wygląda faktura dla kontrahenta zagranicznego spoza UE i wiele innych. 

Faktura dla klienta zagranicznego – o czym trzeba pamiętać?

Ażeby faktura dla klienta zagranicznego miała przysłowiowe „ręce i nogi” musi być wypełniana powoli i z uwagą, muszą się w niej znaleźć najważniejsze potrzebne informacje, które pozwolą na przeprowadzenie transakcji. Na razie nie interesuje nas tutaj faktura dla kontrahenta zagranicznego spoza UE, skupiamy się zaś na tym, jak wystawić fakturę w euro dla zagranicznego kontrahenta, czyli interesuje nas tutaj faktura dla kontrahenta zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej. Jaki ma więc faktura unijna bez VAT wzór, a jaki z podatkiem VAT?

Na pewno należy zadbać o to, by określić miejsce usług. Określa się je ze względu na sposób rozliczenia podatku VAT. Miejscem świadczenia usług jest obszar, w którym usługobiorca ma swoja siedzibę albo tez stałe miejsce, w którym działalność prowadzi. Szczegółowe miejsce wskazuje zaś art. 28 b. ustawy o VAT.  Oczywiste jest, że stosując zapisy tej ustawy do zagadnienia, jakim jest faktura dla klienta zagranicznego, należy powiedzieć, że stosowanie tej ustawy ma odniesienie do świadczenia usług krajowych, jak i zagranicznych na rzecz podatników. Tak więc ogólna zasada wskazuje, iż miejscem świadczenia usług jest lokum, gdzie usługobiorca ma swoją działalność. Zanim uzupełnimy wiadomości na temat tego, jak wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego za usługę, jak wygląda wystawianie faktur VAT kontrahentom zagranicznym z dostawą w Polsce, powiedzmy tutaj o rejestracji do VAT UE. Każdy bowiem przedsiębiorca, który chce dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi z UE, musi dokonać rejestracji w celach VAT-owskich. Dokonuje się więc tego na podstawie wniosku VAT-R. Każdy składający rejestracje otrzymuje numer NIP UE. Ażeby prawidłowo dokonywało się wystawianie faktur VAT kontrahentom zagranicznym z dostawą w Polsce, by wystawianie faktury dla zagranicznego kontrahenta za usługę wykonaną w Polsce przebiegało bezbłędnie, należy wiedzieć o tym, że faktura dla klienta zagranicznego musi zawierać w sobie numer VAT UE nabywcy, a także odbiorcy. Żeby sprawdzić zaś, czy numer takie ma status aktywności, można skorzystać ze znanego systemu o nazwie VIES.

W przedsiębiorstwie do wystawiania faktur VAT można posłużyć się programem enova365. Jest to oprogramowanie dla małych i średnich firm, można korzystać z niego z każdego miejsca na ziemi, pod warunkiem swobodnego dostępu do Internetu, ponieważ oferuje możliwość pracy w chmurze. Program jest zgodny z wszystkimi aktualnymi przepisami prawnymi i na bieżąco uaktualniany. Dane firmowe i cały system są więc bezpieczne. Pomyłki zaś się nie zdarzają, ponieważ aktualizacja przepisów prawnych w programie zapobiega temu. Program enova365 jest złożony ze specyficznych modułów, na przykład modułu księgowości, kadr albo handlu, które dostosowane są do wielkości oraz specyfiki wybranego przedsiębiorstwa. To pozwala na stworzenie optymalnego oprogramowania dla firmy. 

Wystawienie faktury dla zagranicznego kontrahenta za usługę wykonaną w Polsce 

Jeśli trzeba byłoby stworzyć jakiś wzór, który podpowiadałby, jak wygląda wystawienie faktury dla zagranicznego kontrahenta za usługę wykonaną w Polsce, można by pokusić się o punktowe rozpisanie poszczególnych kroków, jakie należy wykonać w określonym programie komputerowym. Ogólnie zaś należy powiedzieć, że aby powstała prawidłowa faktura dla kontrahenta zagranicznego, należy w danych odbiorcy odznaczyć kraj i wpisać numer NIP. Wprowadzić numer VAT EU w przypadku klientów z Unii Europejskiej. W kolejnej części wypełniania dokumentu trzeba wybrać walutę oraz język, w jakim ma on zostać wystawiony. Wystawianie faktury dla zagranicznego kontrahenta za usługę wykonaną w Polsce musi opierać się o wskazanie kwoty sprzedaży w obu walutach, a wartość w obcej walucie powinna być przeliczona na złotówki według kursu NBP. Jak widać z powyższych wiadomości, pytanie, jak wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego za usługę jest zasadne, należy bowiem wiedzieć, jak to robić, by jakakolwiek transakcja mogła zakończyć się powodzeniem.


Zobacz inne artykuły