Czym jest duplikat faktury, kiedy faktura duplikat musi zostać wystawiona, czy kopia faktury stanowi taki sam dokument jak faktura oryginalna? Takie i podobne pytania o duplikat fv zadają często na forach internetowych początkujący przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Bardzo często ci zaczynający działalność handlową biznesmeni posiadają zaawansowane oprogramowanie, pozwalające na wydruki w sposób szybki i poręczny. Niektórzy, działający na programie Subiekt GT, kompleksowym i nowoczesnym, pozwalającym na pracę zdalną,  pracę w chmurze itp. nie wiedzą czasami, jak sobie poradzić z tym, by duplikat fv ujrzał światło dzienne. Pytają więc, jak uzyskać duplikat faktury poprzez oprogramowanie Subiekt GT. Zanim podpowiemy, jak to zrobić, jak sobie poradzić, odpowiedzmy najpierw, czym jest faktura zakupu i dlaczego tak ważne jest, by znajdowała się ona w rękach klienta. Tak więc, interesująca nas tutaj faktura zakupu stanowi dokument potwierdzający kupno jakichś produktów, materiałów, towarów, ale też usług, które podlegają opodatkowaniu VAT. Taki dokument jest wystawiany przez podatników podatku VAT. Fakturę klient otrzymuje w formie papierowej albo też elektronicznej. Oczywiście dwa egzemplarze są rozdzielone między nabywającego oraz sprzedającego. Taka faktura zakupu stanowi więc dokument, będący potwierdzeniem zakupu, ale także jest on podstawą do odliczenia podatku, który został naliczony. Podatnik poprzez okazanie odpowiedniej faktury może ubiegać się o zwrot podatku. A co się dzieje w sytuacji, kiedy ów dokument uległ zniszczeniu albo zagubieniu? Cóż, zgodnie z artykułem 106l ustawy o VAT podatnik, czy też jakakolwiek osoba przez niego upoważniona, musi ponownie wystawić fakturę, jeśli tylko wnioskuje o to nabywający dany produkt. Jednakże taka faktura powinna zawierać słowo „Duplikat” i powinna być opatrzona datą wystawienia. A czy taka faktura duplikat, specyficzna kopia faktury jest tym samym, co oryginał? Według regulacji ustawy o VAT duplikat fv jest fakturą, tak więc posiada, zawiera w sobie taką samą prawną moc jak faktura oryginalna, wydana jako pierwsza przy zakupie towaru. Skoro tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by faktura duplikat była wystawiana w programach przeznaczonych do zarządzania przedsiębiorstwem. Powiedzmy więc w końcu już teraz, jak duplikat faktury przygotować w programie Subiekt GT. 

Zobacz: Brak NIP na fakturze

Subiekt – duplikat faktury, jak sobie poradzić?

Ażeby jakakolwiek kopia faktury została sporządzona należy oczywiście wejść w menu programu i odnaleźć w nim moduł, który nazywa się „Faktury sprzedaży/zakupu”. Potem wystarczy już tylko na pozycji przez siebie wybranej kliknąć prawym przyciskiem komputerowej myszy i zaznaczyć polecenie „Drukuj”. Następnie w odpowiedniej sekcji trzeba zmienić wzorzec wydruku na duplikat i, co bardzo ważne, wpisać konkretną datę duplikatu. I tak oto kopia faktury została stworzona, a program Subiekt GT dokonał tego szybko i w bardzo prosty sposób. Oczywiście każdy może przygotować wzorzec wydruku, który jest duplikatem. Jak to zrobić? Konieczne jest, by powielić już istniejący wzorzec wydruku, z którego się korzystało i na wzorcu faktury kliknąć prawym przyciskiem komputerowej myszy, potem zaś należy użyć opcji „Powiel”. W oknie, które nazywa się „Edycja wzorca”, w górnej części jest umieszczone pole „Nazwa”, i tutaj za nazwą wzorca trzeba po prostu zrobić dopisek – „Duplikat”, by wzorzec był rozpoznawalny. Kolejna czynność to przejście do zakładki „Tytuł” i zaznaczenie znacznika „Duplikat dokumentu”. Teraz już trzeba jedynie zatwierdzić zmiany. Ażeby kopia faktury została wystawiona, konieczne jest odnalezienie dokumentu i kliknięcie na nim prawym przyciskiem myszki. Wówczas to pojawi się opcja drukowania, którą trzeba odznaczyć. W oknie wydruku znajduje się sekcja „Wzorzec wydruku” – trzeba ją rozwinąć i wybrać z niej przygotowany wzorzec. Teraz już tylko trzeba wpisać datę duplikatu i zakończyć operację. Tak oto powstaje właśnie faktura duplikat i tak to oprogramowanie Subiekt GT pozwala ją uzyskać za pomocą kilku sprawnych i szybkich kliknięć wykonanych przyciskiem komputerowej myszy. Oczywiście warto zawsze sprawdzić po stworzeniu dokumentu, czy wszelkie dane zostały umieszczone na nim poprawnie.

Przeczytaj również: Klauzula RODO na fakturze