Podstawy

Do kiedy trzeba opłacić fakturę?

Do kiedy trzeba opłacić fakturę?
Do kiedy trzeba opłacić fakturę?

Jeśli chodzi opłacanie dokumentów, termin płatności faktur to okres, którego trzymać powinni się płatnicy. Osoby wystawiające faktury zapewne chcą otrzymać kwotę w jak najkrótszym czasie. Zachowanie płynności finansowej w firmie to klucz do skutecznego prowadzenia biznesu i uniknięcia zatorów płatniczych.

Odkryj najważniejsze aspekty wystawiania faktur w kwestii terminu. Przedstawiamy dane na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Poznaj fakty!

Faktura z terminem płatności - czy jest obowiązkiem?

Bardzo ważnym w sprzedaży jest termin płatności faktury. Przepisy prawne nie określają jednak tej danej jako elementu obowiązkowego. Prawidłowa faktura powinna zawierać datę wystawienia, przypisany numer, kwotę do zapłacenia łącznie ze stawką podatku i dane dotyczące przedmiotu sprzedaży. Rozporządzenie ministra finansów z 2011 roku nie uwzględnia jednak terminu płatności, jako elementu, bez którego nie można wystawić faktury VAT. Faktura z terminem płatności nie jest obowiązkowa.

W świetle prawa to wystawiający mają  pełną dowolność w kwestii terminu płatności. W praktyce to w ich interesie leży dopełnienie formalności, aby środki trafiły na konto jak najszybciej. Brak sprecyzowanego terminu płatności jest zrozumiały jedynie wówczas, kiedy fakturze towarzyszy umowa regulująca kwestie terminu dokonania płatności. Dodajmy, że prawidłowo podany termin płatności na fakturze znacznie ułatwi późniejsze rozliczanie podatku VAT. Fakturę bez podania terminu płatności nie jest natomiast powodem do odmowy księgowania.

Termin płatności faktury - przepisy prawne

Zalecamy zapoznać się z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jeśli chodzi termin płatności faktur, przepisy określają relacje na linii handlowiec, kontrahent. ważne, aby był on możliwy do zrealizowania dla kontrahenta. Często stosowanym, a zarazem krótkim terminem spłaty jest 7 dni w przypadku faktury VAT. Podstawowy termin widniejący w ustawie zakłada jednak 30 dni na spłatę, począwszy od dnia spełnienia wymagań świadczenia. Jeśli termin płatności faktury jest dłuższy niż ten wyznaczony w dokumencie, strona wystawiająca ma prawo domagać się odsetek z tytułu opóźnień.

Najczęściej jednak problemy z terminowością są rozwiązywane polubownie, ponieważ wezwanie do odsetek zazwyczaj wiąże się z zakończeniem współpracy. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą jak dotrzymywać terminu płatności faktury i jak liczyć dni. Co istotne, na mocy wyżej wymienionej ustawy zabrania się ustalania terminów dłuższych niż 60 dni oraz 30, w sytuacji gdy fakturę z terminem płatności wystawia podmiot publiczny. Tak więc 60 dni to maksymalny czas opłacenia faktury. Stara maksyma głosi, że nieznajomość prawa szkodzi i również w przypadku ustalania terminu płatności faktury przepisy warto znać i stosować. Przestudiowanie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwoli na uniknięcie wielu nieporozumień.

Termin płatności faktury - jak liczyć?

Zasady regulujące wyliczanie ilości dni są zapisane w Kodeksie Cywilnym. W przypadku, w którym termin ma być liczony od dnia wystawienia faktury, pierwszym branym pod uwagę dniem, będzie dzień następny. Dla przykładu, jeśli fakturę wystawiono w środę, naliczanie terminu płatności faktury powinno zacząć się od czwartku. Sytuacja jest analogiczna w przypadku faktur. Jeśli termin płatności upływa na początku w środku lub na końcu miesiąca, opłatę należy egzekwować kolejno pierwszego, piętnastego lub ostatniego dnia tego miesiąca.

W obliczeniach warto pilnować daty maksymalnego czasu opłacenia faktury, ponieważ odsetki powinny być liczone od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu. Mamy za sobą ustalanie terminu płatności faktury, ale jak liczyć czas samej wpłaty? Często zdarza się, że faktura jest opłacana ostatniego dnia ustalonego terminu. Dyspozycja przelewu nie jest jednak honorowana, ponieważ w świetle prawa za złożenie płatności określa się jej zaksięgowanie, a nie samo dokonanie płatności. Innymi słowy, faktura jest opłacona dopiero wówczas, gdy kwota wpłynie na konto sprzedającego. Na szczęście terminów pilnują automatyczne programy księgowe, czyli systemy dla firm wspomagające sprzedaż.


Zobacz inne artykuły