Podstawy

Data sprzedaży, a data wystawienia faktury

Data sprzedaży, a data wystawienia faktury
Wystawienie faktury za dostawę towaru lub wykonanie usługi, na rzecz kontrahenta, wiąże się z odprowadzeniem odpowiednich podatków do Urzędu Skarbowego. Wielu przedsiębiorców obawia się jednak, że towar do nich wróci, bowiem Klient ma prawo jego zwrotu, lub nie zapłaci on za wykonaną usługę. Wówczas będą musieli dokonywać korekt, a tego nikt nie lubi. Kiedy zatem prawidłowo wystawić fakturę, tak, aby uniknąć takich sytuacji? Jak księgować datę sprzedaży i datę wystawienia faktury?

Zwrot towaru

Każdy Klient ma prawo do zwrotu towaru lub odstąpienia od zawarcia umowy na konkretną usługę. Wówczas należy mu się zwrot zapłaconych pieniędzy. Jest jednak pewne ale... Nie dotyczy to sklepów stacjonarnych. I choć większość z nich oferuje taką opcję, to mają prawo nie przyjąć towaru, który nie posiada wad. Jeśli natomiast umowa została zawarta na odległość, wówczas klient ma prawo do odesłania danej rzeczy lub zrezygnowania z usługi do 14 dni. Warunek- musi być o tym poinformowany, inaczej ten okres się wydłuża. 

Zwrot towaru bądź rezygnacja z usługi wiąże się się ze zwrotem pieniędzy i co za tym idzie dokonywania przeksięgowań, dlatego przedsiębiorcy często zanim klient dokona płatności wystawiają faktury Proforma, z 14-to dniowym okresem płatności. W przypadku odesłania towaru faktura ta nie zobowiązuje do płatności klienta, i do dokonywania korekt księgowania przez przedsiębiorcę.

Data sprzedaży, a data wystawienia faktury- koszty

Warto zwrócić uwagę, że zwrot towaru ma również wpływ na wysokość przychodu danej firmy, który w tym momencie się zmniejsza. Jakie zatem powstają koszty związane z datą sprzedaży, a datą wystawienia faktury? Na początku należy zaznaczyć, że przychód firmy ma  znaczący wpływ na datę obowiązku podatkowego PIT, jak i księgowania daty sprzedaży, a daty wystawienia faktury. Ta ostatnia nie powinna przekroczyć 15 dni od wydania towaru czy wykonania usługi. Data wystawienia faktury, wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczy o momencie powstania przychodu. Jednak, jeśli fv zostanie wystawiona później aniżeli przedsiębiorca wykona usługę lub dostarczy towar do klienta, lub nabywca zapłaci wcześniej niż otrzyma fv, to przychód następuje z datą sprzedaży. Księgowanie kosztów odbywa się natomiast zawsze pod datą wystawienia faktury.

Data sprzedaży, a data wystawienia faktury- księgowanie

Wszelkie obowiązki przedsiębiorcy związane z datą sprzedaży, a wystawieniem faktury reguluje ustawa o VAT z 11 marca 2004, a dokładnie art.106i. W punkcie pierwszym prawodawca jasno ustanowił, że fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym sprzedano towar lub wykonano usługę. Chyba, że klient przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi dokonał ich zapłaty, wtedy wyżej wymieniony czas, wyznaczony przez ustawodawcę, odnosi się do otrzymania całości lub części zapłaty od nabywcy. Od każdej reguły są jednak wyjątki. Tak samo i w tym przypadku, prawodawca je uwzględnił. I w ten sposób przedsiębiorca może wystawić fakturę do:

  • Do 30 dni od daty sprzedaży  usług budowlanych i montażowych
  • Do 7 dni od daty sprzedaży w przypadku jeśli klient zwróci opakowania zwrotne
  • Do 90 dni od daty sprzedaży książek drukowanych
  • Z upływem terminu płatności

Ustawa o VAT uwzględnia również rzadkie przypadki, kiedy przedsiębiorca wystawia fakturę przed wydaniem towaru lub wykonania usługi. Nie może jednak tego zrobić wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem transakcji. 

Tym, jak księgować datę wystawienia faktury, a datę sprzedaży nie muszą się martwić przedsiębiorcy, którzy postanowili skorzystać z jednego z wielozadaniowych programów do obsługi firmy i jej rachunkowości. Jedne z najlepszych opinii, jeśli chodzi o systemy informacyjne dla księgowości, posiada linia Insert, zarówno Insert Subiekt, jak i Insert nexo. Multizadaniowe jest również oprogramowanie enova365. Zarządza ona nie tylko rachunkowością, ale także logistyką i sprzedażą firmy. Warto zaznaczyć, że systemy ERP skierowane są zarówno do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 


Zobacz inne artykuły