Podstawy

Faktura odwrotne obciążenie

Faktura odwrotne obciążenie

Mechanizm odwrotnego obciążenia w 2022 roku

Mechanizm odwrotnego obciążenia zdołał zepsuć nerwy już niejednego przedsiębiorcy – trudne wyliczenia, ustalanie czy podatek VAT od danej transakcji ma zapłacić nabywca, czy sprzedawca oraz kolejne korekty faktur i pomyłki skutkujące nieraz kontrolami skarbowymi. "Jaka stawka VAT przy odwrotnym obciążeniu?" "Czy faktura z odwrotnym obciążeniem musi zawierać te same dane co standardowa faktura VAT?" "Czy usługa, którą świadczę, została wpisana na listę usług rozliczanych mechanizmem odwrotnego obciążenia w ostatniej nowelizacji prawa podatkowego?" To kilka spośród pytań, które najczęściej trapiły przedsiębiorców! Pytań, które niestety wielokrotnie pozostawały bez konkretnej odpowiedzi ze strony organów państwowych.

Bałagan spowodowany mechanizmem odwrotnego obciążenia był nie do opanowania – również po stronie organów nadzoru podatkowego. Kolejne nowelizacje prawa i zasady rozliczania, zdawały się być nieczytelne również dla urzędników sprawujących nadzór nad wypełnianiem obowiązków prawa podatkowego przez przedsiębiorców. Jedynym sposobem na opanowanie tego zamętu, była rewolucja – Okazuje się, że kolejna zmiana przepisów zastąpiła mechanizm odwrotnego obciążenia mechanizmem split payment – czyli tak zwanym mechanizmem podzielonej płatności. Nowe przepisy weszły w życie w 1 listopada 2019 roku i od tego dnia mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przestał obowiązywać.

Kiedy wystawiano fakturę z odwrotnym obciązeniem VAT?

Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT wystawiano w momencie zawarcia transakcji na towary lub usługi o których mowa w załączniku numer 11 i 14 do ustawy o VAT. Załączniki te zostały zastąpione przez wpisy o MPP – mechanizmie podzielonej płatności (inaczej split payment), ponieważ mechanizm ten zastąpił dotychczas obowiązujący mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Towary, które kiedyś były objęte tym mechanizmem to między innymi:

  • laptopy i telefony komórkowe

  • wyroby jubilerskie

  • złoto inwestycyjne

  • węgiel

  • stopy stali

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT stosowano przy transakcjach przekraczających 20 000 złotych. Dla mechanizmu podzielonej płatności granica ta wynosi 15 000zł. Obie strony transakcji musiały wiedzieć kiedy odwrotne obciążenie zastosować należy, a kiedy obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie kontrahenta. Błędy i późniejsze korekty faktur pokazują, że w praktyce nie dla każdej ze stron transakcji oczywistym było, kiedy odwrotność podatkową należy zastosować. Dlatego aby uniknąć niepotrzebnego zainteresowania ze strony organów państwowych warto dogłębnie poznać przepisy, by dokładnie wiedzieć kiedy wystawiać fakturę z odwrotnym obciążeniem.

Jakie informacje musiała zawierać faktura z odwrotnym VAT'em? Wzór takiego dokumentu sprzedażowego znajdziemy w każdym programie do prowadzenia spraw finansowych związanych z firmą. Może być to na przykład enova365 – nowoczesny system ERP służący do zarządzania wszystkimi procesami firmowymi i wykorzystujący technologię chmurową zapewnioną przez Cloudport by Itmation. Odwrotne obciążenie w JPK VAT? System enova365 posiada w swojej strukturze specjalny program do Jednolitych Plików Kontrolnych. Dodamy jeszcze, że przedsiębiorca korzystający z tego programu ma zawsze pewność że wypełniana procedura jest zawsze zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów. System enova365 aktualizuje się na bieżąco i dopasowuje do aktualnie panujących przepisów bez kasowania przy okazji jakichkolwiek firmowych danych – łącznie z fakturami wystawionymi na nieobowiązujących już dzisiaj zasadach.

Zobacz również:

- faktura od nievatowca

- jaki program do wystawiania faktur?


Zobacz inne artykuły