Podstawy

Faktura uproszczona – do jakiej kwoty?

Faktura uproszczona – do jakiej kwoty?

Uproszczona faktura – co to takiego?

Faktura uproszczona jest prostszą wersją faktury standardowej. Uproszczenie to polega na tym, że część z danych, które obowiązkowo muszą się znaleźć na standardowej fakturze i o których mowa w artykule 106e ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11–14 ustawy o VAT, nie musi być zawartych na dokumencie sprzedażowym będącym fakturą uproszczoną. Wartość transakcji, którą potwierdza faktura uproszczona, nie może przekraczać 100 Euro – może być to więc wyłącznie faktura do 450 zł. W myśl nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2020 roku, fakturą uproszczoną może być wyłącznie paragon z numerem NIP – do rozliczenia takiego paragonu nie potrzeba już żadnych dodatkowych dokumentów.

Jakie dane muszą się znaleźć na fakturze uproszczonej?

 • data wystawienia faktury

 • kolejny numer zgodny z numeracją faktur*

 • numer NIP firmy wystawiającej fakturę uproszczoną

 • numer NIP firmy na którą wystawiana jest faktura uproszczona

 • data dostarczenia towarów lub realizacji usługi, jeśli ta różni się od daty wystawienia faktury uproszczonej

 • kwotę z tytułu ewentualnych obniżek cen i rabatów

 • kwotę należności ogółem

 • informacje pozwalające określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku

*Ważne – numer dokumentu sprzedażowego musi w jednoznaczny sposób identyfikować wystawioną fakturę uproszczoną. Nie stosuje się odrębnej numeracji dla faktur i faktur uproszczonych – należy stosować jeden system numerowania dla wszystkich dokumentów sprzedażowych.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Faktury uproszczonej nie można wystawić w kilku przypadkach, które ustawodawca określił w ustawie o VAT. Faktury uproszczonej nie możemy wystawić, jeżeli ma ona potwierdzać:

 1. sprzedaż wysyłkową (z i na terytorium kraju)

 2. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów lub świadczenie usług

 3. w sytuacji, w której ma ona dokumentować sprzedaż, dla której nie jest podawany NIP nabywcy

Paragon jako faktura a faktura uproszczona do 450 zł

Jak już wspomnieliśmy, nowelizacja przepisów podatkowych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 określa, że fakturą uproszczoną może być wyłącznie paragon z numerem NIP. Założenia nowych przepisów jednocześnie ustalają, że fakturę można wystawić jedynie na podstawie paragonu zawierającego numer NIP. Wprowadzone zmiany prawne mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego – jeszcze do niedawna wielu przedsiębiorców wystawiało faktury na podstawie paragonów niezawierających numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Dziś na podstawie paragonu bez numeru NIP, możemy wystawić fakturę wyłącznie osobie prywatnej i nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wystawienie faktury do paragonu wystawionego bez NIP przedsiębiorcy

Za wystawienie kontrahentowi będącemu podmiotem gospodarczym faktury na podstawie paragonu niezawierającego NIP, przewidziane są sankcje prawne dla obu stron. W takiej sytuacji:

 • Sprzedawca zostaje obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, które wynosi 100% wartości podatku VAT, która wynika z faktury wystawionej do danego paragonu.

 • Jeżeli nabywca posłuży się fakturą wystawioną na paragon bez NIP, to zostanie on ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, które wynosi 100% wartości podatku VAT, która wynika z faktury wystawionej do danego paragonu.

Jak uniknąć pomyłek i nieprzyjemnych kar? Najlepiej korzystając z firmowego oprogramowania, które pozwoli Ci zautomatyzować procesy firmowe – na przykład wystawianie faktur. Korzystając z takich firmowych systemów erp jak enova365 zyskujesz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie panującymi przepisami. Program aktualizuje się na bieżąco, nie usuwając przy okazji już zapisanych danych – te z kolei, spoczywają bezpiecznie na zewnętrznym serwerze chmurowym dzięki wsparciu ze strony CloudPort.


Zobacz inne artykuły