Podstawy

Jednostka na fakturze

Jednostka na fakturze

Jednostka miary na fakturze za sprzedaż towarów

Polskie prawo skarbowe nie określa dopuszczonych jednostek miary, jakimi należy wyrażać ilość sprzedanych towarów. Warto jednak zadbać o to by określona j.m. na fakturze była czytelna dla obu stron transakcji oraz nie wzbudzała wątpliwości organów państwowych. Towary możemy na przykład sprzedawać na butelki, kartony czy paczki. Przykładowo, jeśli sprzedajemy dwadzieścia cztery butelki napoju gazowanego, który pakowany jest w zgrzewkach po 12 sztuk, to na fakturze możemy zapisać „2 zgrzewki napoju gazowanego 12 butelek” lub 24 butelki napoju gazowanego.

Jednostka miary na fakturze za usługę

To jaką jednostką określić ilość wykonywanych usług jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez przedsiębiorców. W tym wypadku sprawa uzależniona jest od kilku czynników, detali, które pomogą nam określić jaka jednostka na fakturze za usługę powinna się znaleźć. Jeżeli usługa była świadczona w czasie dopuszczonym przez polskie prawo podatkowe do wystawienia faktury zbiorczej (jest to zazwyczaj miesiąc kalendarzowy, przy czym wyjątek stanowi druk książek, usługi budowlane oraz tzw. usługi stałe – takie jak na przykład dostawy energii elektrycznej), to jednostkowe określenie usługi uzależnione jest od rodzaju podpisanej umowy pomiędzy dwiema stronami transakcji.

Chyba każdy przedsiębiorca zetknął się kiedyś z sytuacją, w której nie był w stanie podać dokładnego kosztu świadczonej usługi – na przykład w wypadku prac budowlanych, czy transportu dużej ilości towarów. Aby uniknąć późniejszych nieporozumień, polecamy spisanie umowy pomiędzy obiema stronami transakcji jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Warunki umowy będą podstawą do określenia jednostki przy rozliczeniu. We wcześniej podpisanej umowie warto zawrzeć:

  • Cenę jednostkową za km transportu danego towaru. Jeżeli mamy do przewiezienia na przykład kilka tysięcy produktów z punktu A do punktu B i nie jesteśmy w stanie określić, ile kursów trzeba będzie wykonać, to rozliczenie takiej faktury w zgodzie z ceną za kilometr będzie najlepszym i czytelnym zarówno dla obu stron transakcji, jak i Urzędu Skarbowego rozwiązaniem.

  • Cenę jednostkową za godzinę wykonywanej pracy. Taka forma jednostkowego rozliczenia usługi zda egzamin w wypadku trudnych do wycenienia prac budowlanych – oprócz samych roboczogodzin spędzonych na miejscu pracy, należy również rozliczyć czas poświęcony na dowóz i zakup materiałów budowlanych. Mogą być również usługi informatyczne trwające okres czasu trudny do określenia przed wykonaniem usługi.

  • Cenę jednostkową, za której czynność dotyczy dana usługa. Taka forma rozliczenia będzie odpowiednia na przykład w sytuacji naprawy sprzętu mechanicznego w dużych fabrykach i przedsiębiorstwach – powiedzmy, że serwisant ma przeprowadzić kontrolę działania silników mechanicznych i naprawić ich ewentualne usterki. Jeśli ciężko określić, ile spośród silników będzie wymagało naprawy, to warto wcześniej zawrzeć na umowie cenę za jednostkową naprawę danego silnika.

Wymienione wyżej sposoby rozliczenia można zastosować do usług z innych branż, realizowanych w analogicznym formacie. Na koniec chcielibyśmy dodać, że faktury najlepiej wystawiać w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu programów takich jak na przykład Ramzes Online lub innych systemów dla firm wspieranych przez CloudPort. Przechowywanie danych firmowych w chmurze sprawia, że przedsiębiorca ma do nich stały dostęp z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu!

Sprawdź nasze usługi:

- enova365 w chmurze

- Rewizor GT w chmurze

 

 


Zobacz inne artykuły