Podstawy

MPP na fakturze

MPP na fakturze

MPP – co to takiego?

Skrót MPP oznacza mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. Mechanizm ten dotyczy podatników VAT. W ramach MPP płatność za dany towar lub usługę realizowana jest poprzez tak zwany komunikat przelewu. Z perspektywy nabywcy komunikat ten nie różni się niczym od standardowego przelewu, różnicę natomiast zauważy z pewnością sprzedawca, ponieważ na jego głównym koncie firmowym znajdzie się wyłącznie wartość netto zamówienia (nie musi więc od niego ponownie odliczać podatku VAT).

Zobacz: Split payment w w R2firma 

Mechanizm podzielonej płatności – od jakiej kwoty?

Jakie produkty powinniśmy rozliczać poprzez mechanizm podzielonej płatności? Ustawa o podatku VAT była wielokrotnie zmieniana przez naszych polityków, dlatego z góry przepraszamy za trudną formę tego tekstu, staramy się w jak najbardziej przystępny sposób przekazać zgromadzone przez nas informacje dotyczące mechanizmów rozliczeń podatkowych. Zaręczamy, że dużo mniej przystępne byłoby dosłowne przytoczenie wszystkich załączników i nowelizacji prawa podatkowego. Dobrze więc, MPP – od jakiej kwoty transakcji jest obowiązkowe oraz jakie towary i usługi muszą być poprzez ten mechanizm rozliczane? W zgodzie z artykułem 108a i 108e Ustawy o podatku od towarów i usług mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla wszystkich transakcji opiewających na kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto na sprzedaż 150 towarów i usług, które zostały ujęte w załączniku 15 do ustawy o podatku VAT. Są to tak zwane towary i usługi wrażliwe, do których zaliczamy między innymi:

 • urządzenia elektryczne

 • stal

 • złom

 • odpady

 • paliwa

 • usługi budowlane

 • komputery przenośne

 • telefony komórkowe

 • węgiel

 • wyroby jubilerskie

 • złoto inwestycyjne

 • określone wyroby ze stali niestopowej

Co dzieje się z uiszczoną kwotą w ramach metody podzielonej płatności? 

W ramach MPP kwota zapłacona przez nabywcę zostaje podzielona na dwie części:

 1. Kwotę netto, która trafia na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Numer firmowego rachunku bankowego musi być zgodny z rachunkiem podanym w tzw. Białej księdze podatników VAT. Informację tą przedsiębiorca może w każdej chwili zaktualizować poprzez wpis w CEIDG.

 2. Kwotę podatku VAT, która trafia na subkonto przypisane do rachunku bankowego przedsiębiorcy. Pieniądze te mogą być przeznaczone na opłacenie składek ZUS oraz zobowiązań podatkowych w tym należności z tytułu podatku VAT.

Tutaj może nasunąć się pytanie – a co jeśli daną kwotę uiszczamy gotówką? Czy przedsiębiorca musi samodzielnie wpłacić pieniądze na subkonto przeznaczone na środki pobierane przez Państwo tytułem podatku VAT? Nie – jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to byłaby niezgodna z prawem. Przepisy znajdujące się w artykule 19 ustawy “Prawo przedsiębiorców” z dnia 6.03.2018 ustalają maksymalny limit dla transakcji gotówkowych wynoszący 15 000 złotych. Niemożliwe jest więc gotówkowe opłacenie faktury rozliczanej poprzez mechanizm podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności na fakturze w 2022 roku

Czy kiedy MPP jest dla danej transakcji obowiązkowym mechanizmem rozliczeniowym, to informacja na ten temat powinna widnieć na dokumencie sprzedażowym? Okazuje się, że również w tym wypadku polskie prawo podatkowe uległo zmianie i od 1 lipca 2021 roku nie ma obowiązku zamieszczania informacji o mechanizmie podzielonej płatności na fakturze. Do tej daty w zgodzie z polskim prawem podatkowym, faktura w części ewidencyjnej sprzedaży/zakupu JPK_VAT powinna być oznaczona skrótem MPP. Nowelizacja przepisów zniosła ten obowiązek.

 


Zobacz inne artykuły