Podstawy

Faktura na firmę – zakup prywatny

Faktura na firmę – zakup prywatny

Zakup prywatny na fakturę – zawyżenie kosztu uzyskania przychodów

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość poproszenia o fakturę przy każdym dokonywanym zakupie. Zadaniem sprzedawcy jest sprzedaż, a nie weryfikacja tego, czy dana osoba jest uprawniona do otrzymania faktury ani tego, czy dany zakup będzie mógł być wpisany w koszta firmowe nabywcy. Teoretycznie więc nabywca może podać nip i dane jakiejkolwiek firmy. Najczęściej jednak oczywiście podaje swoje dane i uzyskuje fakturę, która jest dokumentem potwierdzającym zawartą transakcję. Kolejnym krokiem jest rozliczenie takiego dokumentu sprzedażowego w formie kosztu uzyskania przychodów. W tym właśnie momencie dochodzi do sytuacji, której konsekwencją może być uznanie przez organy podatkowe, że przedsiębiorca zawyżył koszta uzyskania przychodów.

Podstawą takiego podejrzenia może być przede wszystkim niezgodność dokonywanych zakupów z profilem działalności określonym dla danego podmiotu gospodarczego. Profil ten ustalany jest poprzez wpis w PKD przy zakładaniu działalności gospodarczej. Czym jest PKD?

Zobacz również: Faktura odwrotne obciążenie

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

Pełna nazwa PKD to Polska Klasyfikacja Działalności, czyli zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Obowiązek wpisu do PKD przy rozpoczynaniu działalności dotyczy między innymi:

  • firm

  • spółek osobowych

  • spółek kapitałowych

  • spółdzielni

  • fundacji

Wpis do PKD odbywa się na zasadzie doboru odpowiedniego kodu, który odpowiada jednej z pozycji w zbiorze Polskiej Klasyfikacji Działalności i określa profil działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy. Jeżeli na przykład, z biegiem czasu przedsiębiorca postanowi zawęzić lub rozszerzyć ofertę realizowanych usług czy sprzedawanych produktów, to należy również zadbać o to, by bieżąca oferta była spójna z przypisanym kodem PKD. Przedsiębiorca przy zakładaniu firmy określonej maksymalnej ilości kodów PKD możliwych do przypisania nowej działalności, a ewentualna późniejsza aktualizacja wpisów jest całkowicie darmowa i jest to niewątpliwym udogodnieniem.

Przeczytaj także: Faktura na paliwo

Prywatne zakupy na fakturę – konsekwencje prawne

Generowanie kosztów uzyskania przychodu wpływa na obniżenie zobowiązania podatkowego danego przedsiębiorcy. Dlatego w wypadku wykrycia zakupu prywatnego wpisanego jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest traktowany jako osoba, która złamała przepisy prawa podatkowego. 

W myśl artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.”. Nie ma więc mowy o tym, by zakupy na cele prywatne miały mieć jakikolwiek związek z uzyskaniem czy zabezpieczeniem przychodów firmowych.

„Kupowanie na firmę dla siebie” to częsta praktyka młodych przedsiębiorców, jednak konsekwencje takiego działania, jeżeli zostanie wykryte, mogą być bardzo dotkliwe. W pierwszej kolejności dojdzie do stwierdzenia zaległości podatkowej w związku z nią, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty całego podatku wraz z zaległymi odsetkami. W następnej kolejności, jeżeli organ uzna dane „przeoczenie” za celowe, to przedsiębiorcę spotkają konsekwencje karnoskarbowe. W tej sytuacji to od decyzji sądu zależeć będzie wysokość grzywny oraz czy zatajanie prawdziwych kosztów uzyskania przychodu zostanie uznane za przestępstwo, czy przewinienie. Warto więc robić zakupy firmowe związane z profilem wykonywanej działalności i dbać o przejrzystość w kosztach uzyskania przychodu. Pomocne w tym może okazać się korzystanie z systemów prowadzących sprawy finansowe firmy takich jak R2płatnik wykorzystujący technologię chmurową zapewnianą przez CloudPort.

 


Zobacz inne artykuły