Koszt uzyskania przychodów

W myśl artykułu 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszta uznania przychodu uznaje się koszty poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeżeli dana faktura zostaje wpisana jako koszt uzyskania przychodów przez firmę, to pozwoli ona zamortyzować koszta prowadzenia działalności poprzez obniżenie kwoty podatku dochodowego należnego do zapłaty za bieżący okres rozliczeniowy. W większości wypadków za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc – warto jednak w tym miejscu nadmienić, że przedsiębiorca ma również możliwość wyboru kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Kiedy więc powinna być rozliczona faktura kosztowa? Data księgowania powinna być zgodna z datą sprzedaży zaznaczoną na fakturze. Czy więc możliwe jest księgowanie faktury kosztowej z opóźnieniem?

Czy można zaksięgować fakturę z poprzedniego miesiąca?

Księgowanie faktury otrzymanej po zamknięciu miesiąca jest możliwe – taki dokument sprzedażowy możemy otrzymać na przykład w formie faktury zbiorczej za wykonanie usług budowlanych (ponieważ w tym wypadku dopuszcza się wystawienie faktury do 30 dnia od wykonania usług). Kolejnym przykładem jest tutaj dostawa książek drukowanych – polskie prawo podatkowe przewiduje w tym wypadku możliwość wystawienia faktury do 60 dnia od wydania zakupionych produktów. Należy jednak pamiętać, że w wypadku przyjęcia towarów bez faktury, nabywca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego raportu, który ujmuje:

  • nazwę i adres dostawcy,

  • ilość dostarczonych towarów,

  • rodzaj dostarczonych towarów,

  • cenę jednostkową i wartość towarów

Zapis tego raportu musi zostać ujęty w KPIR. Wygodne prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwia korzystanie z enova365 inteligentnego systemu ERP do zarządzania firmą. Moduł enova Księga Przychodów i Rozchodów pozwala na wygodne księgowanie i kosztów oraz dochodów firmy, warto nadmienić, że jest to jeden z wielu modułów tego systemu – którego całość pozwala na wygodne prowadzenie wszystkich procesów firmowych. Enova365 pozwala na prowadzenie spraw kadrowych, księgowości, kontrolę procesów sprzedażowych i zakupowych – i to wszystko zawsze w zgodzie z aktualnie panującym prawem podatkowym, ponieważ system aktualizuje się w czasie rzeczywistym i dopasowuje tym samym do bieżących przepisów.

Znalazłem starą fakturę kosztową. Czy mogę ją zaksięgować?

Chyba każda osoba prowadząca działalność gospodarczą choć raz znalazła się w sytuacji, w której odnalazła niezaksięgowaną fakturę kosztową wystawioną w poprzednim okresie rozliczeniowym. Czy księgowanie faktury z poprzedniego miesiąca jest dozwolone? Tak! W zgodzie z polskim prawem podatkowym, jeżeli faktura kosztowa została odnaleziona po zamknięciu właściwego dla niej okresu rozliczeniowego, to można ja ująć w kolejnym rozliczeniu. Ujęcie zaległej faktury kosztowej w bieżącym rozliczeniu nie będzie możliwe jedynie w wypadku, w którym faktura ta została wystawiona w ubiegłym roku podatkowym. Warto jednak mieć sprawy firmowe pod kontrolą i unikać takich przeoczeń – mogą one narażać przedsiębiorcę na niepotrzebne kontrole skarbowe. Dlatego jak już wspomnieliśmy, dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania pozwalającego na wygodne i sprawne prowadzenie kwestii księgowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawdź: Jak wystawić proformę na Subiekt GT