Podstawy

Czym jest Faktura RR?

Czym jest Faktura RR?

Wystawianie faktur RR i transakcje z rolnikiem ryczałtowym

Zanim opiszemy zasady wystawiania faktury VAT RR, wymienimy najważniejsze informacje dotyczące statusu rolnika ryczałtowego. Pozwoli to na lepsze zrozumienie tematu i uniknięcie błędów popełnianych przy wystawianiu faktur RR. Należy mieć również na uwadze, że polskie przepisy prawa podatkowego stale się zmieniają – dlatego stan prawny przedstawiony w tekście jest aktualny na pierwszą połowę 2022 roku.

Zobacz: jak dokonać inwentaryzacji w Comarch ERP Optima

Rolnik ryczałtowy w 2022 roku

Rolnikiem ryczałtowym określa się osobę dostarczającą na rynek produkty rolne pochodzące z jej własnej działalności rolniczej i korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Obok produktów, rolnik ryczałtowy może również oferować usługi rolne. Rolnikiem ryczałtowym nie może zostać osoba prowadząca rolną produkcję przemysłową – można więc powiedzieć, że status ten powstał celem wspierania lokalnej produkcji rolnej. Spółki jawne również mogą uzyskać status rolnika ryczałtowego – prawo polskie nie ogranicza tego statusu do osób fizycznych.

Faktura VAT RR – co to jest?

Faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym transakcję zawartą pomiędzy czynnym podatnikiem VAT, a rolnikiem ryczałtowym. Ze względu na zwolnienie z VAT, rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku rejestrowania się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Nie musi też prowadzić ewidencji, więc nie ma obowiązku wystawiania faktur za wykonane czynności lub sprzedany towar. Jeśli rolnik ryczałtowy dostarcza swoje produkty czynnemu podatnikowi VAT, to właśnie po stronie tego czynnego podatnika, leży obowiązek wystawiania i wręczenia faktury VAT-RR, dokumentującej transakcję. 

Sprawdź: Subiekt i integracja z Woocomerce

Faktura RR – Jak ją wystawić?

Jak już wspomnieliśmy, to na przedsiębiorcę rozliczającego się z VAT spada obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej transakcję z rolnikiem ryczałtowym. Większość przedsiębiorców ma doświadczenie z wystawianiem faktury sprzedaży, ale jak wygląda sprawa z wystawieniem faktury zakupu? Czynność ta nie różni się od wystawiania faktury sprzedażowej. Istnieje wiele programów przy których pomocy może być wystawiona faktura VAT RR. Przykładem takiego oprogramowania jest zintegrowany system obsługi firmy R2Firma oferowany przez CloudPort.

Co musi znajdować się na fakturze VAT RR?

Jeśli uruchomisz pole wystawienia faktury w jakimkolwiek programie do fakturowania to z pewnością zauważysz, że dokument nieco różni się od sprzedażowej faktury VAT. Oprogramowanie takie jak wspomniana wyżej R2Firma w intuicyjny sposób przeprowadzi Cię przez cały proces wystawiania faktury.

Na fakturze VAT rolnika ryczałtowego muszą znajdować się następujące dane:

 • data wystawienia i numer faktury

 • data zakupu

 • imię i nazwisko rolnika ryczałtowego i nabywcy

 • NIP/PESEL rolnika ryczałtowego

 • numer dowodu tożsamości rolnika ryczałtowego lub dostawcy(jeśli stroną sprzedającą jest spółka ze statusem rolnika ryczałtowego), data jego wydania oraz nazwa organu wydającego

 • nazwa i ilość zakupionych produktów

 • cena zakupionych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku

 • wysokość zryczałtowanego zwrotu podatku

 • cena zakupionych produktów rolnych po uwzględnieniu zryczałtowanego zwrotu podatku

 • Podpisane przez rolnika ryczałtowego(dostawcę) oświadczenie: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowanym zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

 • Podpisy dostawcy(rolnika ryczałtowego) i nabywcy

Faktura RR powinna być wydana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji. Ze względu na konieczność podpisów, faktura VAT RR może przybrać formę elektroniczną, jedynie po podpisaniu i przeskanowaniu dokumentu.

Zawsze podpisuj fakturę RR!

Brak podpisu rolnika ryczałtowego (lub innej osoby uprawnionej do otrzymania faktury) unieważnia moc wystawionego dokumentu. W wypadku braku podpisu, dokument sprzedażowy nie jest uznany za fakturę VAT RR, a tym samym nie przysługuje na jego podstawie zryczałtowany zwrot podatku.

Zobacz: jak dokonać zmian na fakturze?


Zobacz inne artykuły