Podstawy

Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Jak zaksięgować odsetki od kredytu?
Wielu przedsiębiorców wyznaje prostą zasadę „aby wyciągnąć, należy włożyć”. Co to oznacza? Chcąc osiągnąć zyski, należy inwestować. Jednak nie zawsze, w momencie szansy na korzystną transakcję, właściciele firm, mają na nią środki finansowe. Często wówczas korzystają z pożyczek bankowych. Warto wiedzieć, że muszą je wtedy prawidłowo rozliczyć w księgach rachunkowych, a następnie księgować odsetki od kredytu. Zatem jak zaksięgować odsetki od kredytu, aby Urząd Skarbowy nie miał zastrzeżeń do prowadzonej ewidencji?

Odsetki, a wartość początkowa środka trwałego

Przedsiębiorcy zaciągają kredyty na firmę, najczęściej na zakup środków trwałych potrzebnych do jej rozwoju, a co się z tym wiąże, wzrostu przychodów i dochodów (warto przypomnieć, że dochód jest to przychód pomniejszony o rozchód). W myśl przepisów, to co jest środkiem trwałym regulują ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również ustawa o rachunkowości. Do środków trwałych zalicza się więc wszelkiego rodzaju nieruchomości, inwentarz żywy, maszyny i urządzenia zakupione na potrzeby przedsiębiorstwa, środki transportu, urządzenia dla radiofonii i telewizji, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie, narzędzia, urządzenia specjalistyczne, urządzenia techniczne, maszyny. Dokładny spis z klasyfikacją środków trwałych, przedsiębiorca może pobrać ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. 

Aby prawidłowo zaksięgować odsetki od kredytu przedsiębiorca musi najpierw dobrze oszacować wartość początkową środka trwałego. Odsetki zatem mogą stanowić albo większą jego wartość początkową, albo być rozliczone jako koszty. Nie jest jednak tak, że przedsiębiorca sam wybiera co jest dla niego korzystniejsze. Wybór sposobu księgowania narzucają mu bowiem odgórnie przepisy zawarte w ustawach. Warto również dodać, że wartość początkową środka trwałego zwiększają również prowizje, jakie bank nalicza za udzielenie pożyczki, a także opłaty notarialne.

Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Podczas rozliczeń wszelkiego rodzaju pożyczek branych na finansowanie potrzeb firmy, rodzi się u przedsiębiorców pytanie jak zaksięgować odsetki od kredytu. Przede wszystkim należy podkreślić, że sposób rozliczania zależny jest od tego, czy dany przedmiot został zakupiony wyłącznie do korzystania przez firmę. Wówczas przedsiębiorca, który opłaci odsetki w terminie może zaksięgować je jako koszt uzyskania przychodu. Istotne jest, aby sporządzić plan spłaty kredytu, w którym rata podzielona jest na dwie kwoty, tj. kapitału i odsetek. Wszelkie odsetki, które właściciel firmy zapłaci po otrzymaniu środka trwałego, zapisuje w księgach rachunkowych jako –Wn konto 75-1 „Koszty finansowe” –Ma konto 13-4 „Kredyty bankowe”. 

Księgowanie odsetek od kredytu w jednostce budżetowej

Prawidłowego księgowania odsetek od kredytu, przez jednostki budżetowe, wymaga ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ministerstwo Finansów jasno określiło, że JST obowiązują przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Wyjaśniają one, że księgowanie odsetek od kredytu, powinno nastąpić w dniu ich całkowitej zapłaty. Jednak, jak doprecyzowuje Ministerstwo, nie może to nastąpić później, aniżeli „pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału”. I tak jak kredyt z odsetkami zapisuje się na koncie 134 „Kredyty bankowe”, tak odsetki od kredytu księgować się powinno jako -Wn konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe”. Do odsetek, które jednostka budżetowa już zapłaciła, stosuje się księgowanie na kontach –Wn konto 751 „Koszty finansowe” –Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. 

W księgowaniu faktur niezawodny jest program R2księga, który rzetelnie i prawidłowo rozlicza wszystkie pozycje w PKPiR. Odsetki od kredytu, podatki, należności zawsze są bezbłędnie naliczone i wygenerowane. R2księga to oprogramowanie, które powinien zakupić każdy przedsiębiorca, dla którego ważna jest optymalizacja księgowości, a jednocześnie prostota w korzystaniu z systemu. 

 


Zobacz inne artykuły