Podstawy

Jak zaksięgować odszkodowanie?

Jak zaksięgować odszkodowanie?
Jak mówi polskie porzekadło „wypadki chodzą po ludziach”, dlatego przezorni przedsiębiorcy lubią być ubezpieczeni. Kupują polisy grupowe zarówno dla pracowników, samochodów oraz urządzeń. Wprawdzie często jest to spory wydatek, to jednak w chwili nieszczęścia, wypłata odszkodowania, pozwala na ratowanie zdrowia czy naprawę maszyn. Pojawia się zatem pytanie jak zaksięgować otrzymane odszkodowanie? Odpowiedź na nie, dla wielu przedsiębiorców nie musi wydawać się prosta, bowiem zależne jest to od kilku czynników. Jakich? O tym poniżej.

Jak zaksięgować otrzymane odszkodowanie?

O tym jak zaksięgować otrzymane odszkodowanie informuje przedsiębiorców ustawa o rachunkowości. Art. 3 ust.32 wyjaśnia „pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: (...) g) z odszkodowaniami i karami (...)”. 

To, czy wypłata z polisy ubezpieczeniowej zaliczona zostanie do przychodów czy rozchodów zależy od tego, czego ubezpieczenie dotyczy. Jeśli składników majątku, czyli środków trwałych, to wówczas należy zaksięgować otrzymane odszkodowanie jako przychód w podatku dochodowym. Zazwyczaj jest to przychód opodatkowany, zwolnienie z państwowej daniny następuje tylko, gdy ubezpieczenie nie dotyczy samochodu osobowego, kwotę odszkodowania przedsiębiorca przeznaczył na naprawę lub kupno nowego, takiego samego środka trwałego, a także wypadek miał miejsce po 31.12.2018 r.

Sprawdź: Jak zaksięgować fakturę z Anglii? 

Jak zaksięgować odszkodowanie w KPIR?

Odpowiedź na pytanie jak zaksięgować odszkodowanie w KPIR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) jest dość prosta. Właściciel firmy powinien ująć tą należność w kolumnie 8, która przeznaczona jest do „Pozostałych przychodów”. Jednakże wszystkie faktury, które przedsiębiorca otrzymuje za naprawę uszkodzonego, powypadkowego przedmiotu, chcąc przywrócić go do stanustany sprzed zdarzenia, jest zobowiązany zaksięgować w kolumnie 13 KPIR przeznaczonej na „Pozostałe wydatki”. Istotne jest także to, że ustanowiono prawo do odliczenia podatku VAT z tych faktur. 

Jak zaksięgować odszkodowanie za naprawę samochodu?

Przedsiębiorca posiadający własną flotę pojazdów musi liczyć się z możliwością ich udziału w wypadkach drogowych. Wówczas może wystąpić o odszkodowanie, które pokryje naprawę uszkodzonego samochodu lub maszyny. Jednakże każde pieniądze, które wpłyną na konto firmowe, jego właściciel musi rozliczyć w ewidencji. Problemem może stać się wtedy odpowiedź na pytanie: jak zaksięgować odszkodowanie za naprawę samochodu. 

Zobacz również: Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Odszkodowanie za naprawę samochodu zalicza się do przychodów przedsiębiorstwa wówczas, gdy oprócz podstawowego, obowiązkowego OC, przedsiębiorca wykupił także auto kasko. Jeśli zaś polisa obejmowała wyłącznie ochronę cywilną wówczas należy dokonać rozliczenia i zaksięgować tylko różnicę powstałą po odjęciu od kwoty wypłaconego odszkodowania, kwoty naprawy auta. 

Należy również wiedzieć, że Minister Finansów 100% odszkodowania pozwala zaksięgować jedynie w przypadku aut ciężarowych i dostawczych, gdy polisa dotyczyła samochodu osobowego księguje się 75% kosztów jako cel służbowy.

Jak zaksięgować odszkodowanie w jednostce budżetowej?

Jak zaksigować odszkodowanie w jednotce budżetowej? Prawnie reguluje to ustawa o finansach publicznych „Dochodami publicznymi są: (...)  6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych” (art. 5 ust.2 pkt 6). Wobec czego, pieniądze powinny trafić na konto samorządu. Jednakże prawo zezwala na utworzenie specjalnego konta dla danej jednostki budżetowej, na które wpłyną środki z odszkodowania. Istotne jest to, że pieniądze te muszą zostać wydane wyłącznie na pokrycie strat i naprawę zniszczonego mienia. W księgach rachunkowych należy zatem dokonać zapisu na koncie 097 „Wpływy z różnych dochodów” rozliczając dochód, a wydatki na naprawę na kontach 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, a także na koncie 427 „Zakup usług remontowych”. 

Pomocne w księgowaniu odszkodowań z pewnością będą programy rachunkowo- księgowe dostępne w ofercie Cloudport by Itmation, która zrzesza najlepsze systemy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej.


Zobacz inne artykuły