Podstawy

Jak zaksięgować różnice kursowe

Jak zaksięgować różnice kursowe
Wraz z otwarciem granic gospodarczych coraz więcej przedsiębiorców, nabywców swoich towarów i usług, szuka poza Polską. Jednym słowem poszerza swój rynek zbytu nie tylko o kolejne państwa europejskie, ale również i światowe. Tego typu działania nie są już zarezerwowane dla dużych korporacji międzynarodowych. Obecnie małe firmy mają szansę zaistnieć na globalnym rynku. Warto jednak, aby ich właściciele zaznajomili się z przepisami i zasadami księgowania różnic kursowych, jako, że zagraniczni kontrahenci zazwyczaj płacą w obcych walutach. Najczęściej w euro, bądź w dolarach.

Czym są różnice kursowe?

Różnice kursowe są to różnice powstałe po przewalutowaniu danej należności na polskie złoty. Prawodawca w ustawie o rachunkowości, jasno bowiem ustalił, że cała księgowość i rachunkowość przedsiębiorstw, zarejestrowanych na terenie naszego kraju, ma być prowadzona w polskiej walucie. Prawnie regulują to przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości. Artykuł 2 tego rozporządzenia jasno określa, że „Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej”. W konsekwencji wymusza to na przedsiębiorcy przewalutowanie zapłaconych należności w innej walucie na polską oraz zaksięgowanie różnic kursowych w KPiR. 

Przeczytaj również: Jak zaksięgować listę płac?

Jak zaksięgować różnice kursowe?

Wraz z przewalutowaniem należności za wydany towar lub wykonaną usługę od polskiego przedsiębiorcy, pojawia się pytanie jak zaksięgować różnice kursowe? Przedsiębiorcy posiadający przyjazne oprogramowanie komputerowe do rachunkowości, nie muszą się martwić, bo ten z pewnością intuicyjnie wskaże im najlepsze rozwiązanie. Inni muszą poznać podstawy rozliczania różnic kursowych. Pierwszym krokiem jest kontrola czy różnice kursowe są ujemne czy dodatnie. Warto pamiętać, że przedsiębiorca podczas liczenia różnic nie może wybrać sobie najlepszego dla siebie kursu, po analizie przewalutowania w różnych bankach. Jest zobowiązany bowiem dokonać rozliczeń na podstawie aktualnego kursu, z Narodowego Banku Polskiego. Księgując różnice kursowe w KPiR przedsiębiorca może je rozliczyć jako koszty lub pozostałe przychody.

Jak zaksięgować ujemne różnice kursowe?

Rozliczając transakcje międzynarodowe często pojawia się pytanie: jak zaksięgować ujemne różnice kursowe? Każdy towar posiada daną cenę. Kiedy kontrahent zapłaci ją w innej niż polska walucie , wówczas może dojść do sytuacji, gdy jest potocznie mówiąc stratny, bowiem cena towaru, po przewalutowaniu, okazała się niższa niż jego koszt. Ja zatem powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie różnic kursowych ujemnych? Zarówno różnice ujemne, jak i dodatnie powinny być księgowane jako „per saldo” jako strata (ujemne różnice kursowe) lub jako zysk (dodatnie różnice kursowe). 

Zobacz: Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Przykład księgowania różnic kursowych dodatnich

Przykładem księgowania różnic kursowych dodatnich jest sytuacja, gdy po przewalutowaniu zapłaconej przez kontrahenta należności za towar, na złotówki, przewyższa ona ustaloną z kontrahentem cenę wyjściową. Inny przykład księgowania różnic księgowych to sytuacja, w której to polski przedsiębiorca jest nabywcą i po przewalutowaniu zapłaci za towar mniej aniżeli stanowi jego wartość. 

Prowadzenie nawet małej firmy, na arenie międzynarodowej, wiąże się z częstymi podróżami po całym świecie. Dawniej, kiedy nie było komputerów w takiej chwili trzeba byłoby wozić ze sobą całe tomy ksiąg komputerowych. Dziś wystarczy mały laptop lub tablet i odpowiednie oprogramowanie komputerowe do księgowości. Jednym z najlepszych na rynku rozwiązań do prowadzenia firmy w tak zwanej chmurze, jest nowoczesny i zintegrowany system ERP enova365. Dzięki niemu, przedsiębiorca może przenieść swoje biuro w jednej chwili, do każdego miejsca na świecie. Spakowanie się zajmie mu bowiem zaledwie kilkadziesiąt sekund. To jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dla globalnej gospodarki, które nie stawia przedsiębiorcom granic, fizycznie już zniesionych. Ponadto odpowiednio dobrany program do rachunkowości pozwoli szybko i łatwo księgować różnice kursowe. 

 


Zobacz inne artykuły