Podstawy

Jak księgować podatek dochodowy

Jak księgować podatek dochodowy
Prowadzenie księgowości przez współczesnego przedsiębiorcę nie jest łatwe. Nie dość, że musi myśleć jak podnieść rentowność firmy, to jeszcze zmaga się z dość skomplikowaną księgowością. Sporą trudność może sprawić księgowanie podatków, nie tylko VAT, ale także dochodowego. Podpowiadamy zatem, jak w prosty sposób przejść przez comiesięczną lub cokwartalną procedurę z tym związaną.

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie na rzecz Państwa, które muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Oznaczony jest jako PIT (podatek od osób fizycznych) oraz CIT (podatek od osób prawnych). W zależności od deklaracji, świadczenie to należy opłacać co miesiąc lub co kwartał. Osoby rozliczające się z fiskusem miesięcznie, powinny płacić podatek dochodowy do 20-tego dnia każdego miesiąca, osoby rozliczające się kwartalnie, do 20-tego dnia następnego miesiąca, zakończonego kwartału, tj. do 20-tego kwietnia, lipca, października i stycznia. 

Obecna kwota, która jest wolna od podatku dochodowego to 8 tysięcy złotych, ale dotyczy ona tylko osób składających w Urzędzie Skarbowym PIT-36 oraz PIT-37. Niestety, nie jest to wartość miesięczna czy kwartalna, a roczna. Oznacza to, że podatnik, który nie chce płacić podatku dochodowego, nie może w ciągu roku zarobić więcej niż 8 tysięcy złotych. Granica ta, jest łączną kwotą uzyskaną ze wszystkich umów podatnika, tj. umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło, jak również z tytułu takich świadczeń jak renta i  emerytura. 

Jak zaksięgować podatek dochodowy od osób fizycznych?

Prowadzenie księgowości nie jest łatwe, tym bardziej dla początkującego przedsiębiorcy. Poruszanie się w gąszczu ustaw i rozporządzeń, pamiętanie, co i jak trzeba zaksięgować, niejednego przyprawia o ból głowy. Większość przekazuje tą czynność zawodowym księgowym lub do biura rachunkowego. Jednak każdy właściciel firmy powinien znać choć podstawowe przepisy i wiedzieć jak zaksięgować podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Księgowanie podatku od osób fizycznych i potocznie mówiąc wrzucenie go w koszty prowadzenia działalności jest podstawowym błędem przedsiębiorcy, gdyż jego dochód brutto jest dochodem netto. Aczkolwiek, jeśli opłaci on daninę z konta firmowego, może ją wykazać w PKPiR jako -Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” -Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”. Reguluje to art. 3 ust.1 oraz art.24 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak zaksięgować podatek dochodowy od osób prawnych?

W odróżnieniu od przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, właściciele spółek mają prawo zaksięgować podatek dochodowy od osób prawnych. Dokonuje się tego na koncie 870 zwanym podatkiem dochodowym zapisując -Wn konto 870 -Ma konto 220-2 „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym (Aktywno-pasywne)”.

Jak zaksięgować zaliczkę na podatek dochodowy?

Istotne jest to, że obowiązkiem osób prawnych jest regularne wpłacanie  miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Reguluje to art. 25 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące” oraz ust. 1b „ Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego”. Księgowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych będzie zatem wyglądać następująco: -Wn konto 87 „Podatek dochodowy od osób prawnych” -Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”. W momencie kiedy danina zostanie zapłacona, to pod datą tej czynności należy zastosować zapis: -Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” -Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

Przy tworzeniu deklaracji PIT, dotyczących podatku od osób fizycznych, początkującym przedsiębiorcom, skutecznie pomaga program R2księga, który nie tylko dokonuje odpowiednich wyliczeń, ale też przygotowuje dokładnie uzupełnione zeznanie podatkowe. 

 


Zobacz inne artykuły