Podstawy

Leasing finansowy - księgowanie

Leasing finansowy - księgowanie
Wielu przedsiębiorców często na starcie nie posiada wystarczających środków finansowych, aby zakupić wszystkie potrzebne urządzenia, maszyny i sprzęty produkcyjne. Chcąc być efektywnym, a tym samym wiarygodnym dla kontrahentów, wywiązać się z podpisanych umów, właściciele firm zaciągają kredyty i leasingi finansowe. Zanim jednak podpisze się umowę z leasingodawcą warto dokładnie zapoznać się z zasadami spłaty, rozliczeń i księgowania leasingu finansowego. Często się bowiem okazuje, że jego warunki są dużo korzystniejsze od bankowej lub prywatnej pożyczki.

Czym jest leasing finansowy?

Na wstępie należy podkreślić, że leasing finansowy nie jest tożsamy z lesingiem operacyjnym. Dlatego też tych dwóch pojęć nie wolno mylić, ani stosować zamiennie. I choć ich definicja jest prawie taka sama, to między tymi dwoma formami finansowania jest sporo różnic. Pierwsza i najważniejsza dotyczy przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu finansowego, księgowanie jego następuje u leasingobiorcy, bowiem to do jego majątku będzie on należał. W leasingu operacyjnym jest odwrotnie, przedmiot leasingu należy do leasingodawcy. Kolejna różnica to przykład księgowania leasingu finansowego i opłacania podatku VAT przez przedsiębiorcę. W przypadku leasingu operacyjnego jest on wliczany do każdej raty, w leasingu finansowym właściciel firmy musi go uiścić w całości, w ciągu kilku dni od otrzymania przedmiotu leasingu. Istotne jest również to, że w leasingu operacyjnym, leasingodawca może w każdej chwili wykupić przedmiot umowy, podczas gdy w leasingu finansowym staje się on jego własnością wraz z uiszczeniem ostatniej raty. Również amortyzacja w leasingu finansowym leży po stronie leasingobiorcy, czyli odwrotnie jak w leasingu operacyjnym.

Leasing finansowy czy kredyt- co wybrać?

Gdy jest się osobą prywatną, wybór jest jednoznaczny. Wybiera się kredyt, jako, że leasingi przeznaczone są wyłącznie dla firm i przedsiębiorstw. Gdy jest się przedsiębiorcą rodzą się pytania i wątpliwości. Jednak znacząca większość właścicieli firm wybiera finansowanie majątku firmy poprzez leasingi. Dlaczego? Gdyż mają one korzystniejsze warunki. 

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymał i mógł w swoich księgach rachunkowych zaksięgować leasing finansowy to:

  • Nie może prowadzić firmy krócej jak trzy miesiące
  • Nie może zalegać z ratami u innych pożyczkodawców, a tym samym być wpisanym na jakąkolwiek listę dłużników
  • Trzeba pozytywnie przejść przez procedurę oceny ryzyka.

Najwięcej problemów sprawia przedsiębiorcom trzeci warunek, czyli przejście procedury oceny ryzyka. Wbrew pozorom, nie jest to trudne, jeśli właściciel firmy posiada już jakiś majątek lub jeśli jego biznesplan, a tym samym produkcja jest rentowna i w założeniu ma przynieść duże dochody. 

Jak wygląda księgowanie leasingu finansowego?

Zasady podpisania umowy, a także to, jak wygląda księgowanie leasingu finansowego, określają dokładnie artykuły 709-711 Kodeksu Cywilnego po zmianach (Dz.U. z 2000 r. nr 74, poz. 857). Przede wszystkim należy jednak pamiętać, aby podatek VAT uiścić w całości przy wpłacaniu pierwszej raty. Ponadto zarówno amortyzację, jak i odsetki należy ująć w kosztach. 

Przykład księgowania leasingu finansowego, w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa, wygląda następująco: –Wn konto 01 „Środki trwałe” –Ma konto 24-9 „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”. Amortyzację ujmuje się zaś jako: -Wn konto 40-0 „Amortyzacja” –Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”. 

Rozliczanie wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych leasingu finansowego nie musi być trudne. Wystarczy, że właściciel firmy zainwestuje w odpowiednio łatwe i dostosowane do jego potrzeb oprogramowanie. Takie możliwości daje mu system Comarch ERP Optima. Rozliczenia dokumentów księgowych, jak również rozliczenia przelewów jeszcze nie było tak proste i szybkie, a przecież, dla każdego przedsiębiorcy, czas to pieniądz. Tym bardziej, gdy o pomyłkę podczas księgowania leasingu finansowego nie trudno. Z Comarch Optima takie sytuacje przejdą już do historii firmy. 


Zobacz inne artykuły