Jak zaksięgować subwencję z PFR?

Tarcze antykryzysowe i dotacje mają za zadanie uratować przedsiębiorców przed bankructwem. Pozwalają choć w pewnym stopniu ograniczyć skutki zatrzymania gospodarki. Jednym ze sposobów na ratowanie biznesów były dotacje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Z uwagi na ich charakter pewne problemy może generować księgowanie subwencji. Podpowiadamy, jak traktować wpływy na konto. 

Komu przysługuje subwencja z PFR

Subwencje z PFR to część walki z kryzysem, jaki dopadł gospodarkę w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski na dotacje z Polskiego Funduszu Rozwoju można było składać do końca lipca 2020 roku. Możliwość starania się o dotacje otrzymały średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa, a dotacje przeznaczono na utrzymanie płynności finansowej. 

Przetestuj darmowe demo Subiekta GT/Nexo w chmurze

Warunkiem przyznania dotacji było udokumentowanie spadku dochodów spowodowany pandemią. Dochód musiał być mniejszy względem poprzedniego miesiąca przynajmniej o 25 procent. Przedsiębiorstwa, które wykazały spadek na wyższym poziomie, mogły liczyć na większe dotacje. Choć dotacje często już zostały przeznaczone na konkretne cele, wraz z wpływem na konto pojawił się inny problem. Wątpliwości wzbudza to, jak zaksięgować subwencję z PFR, żeby nie narazić się na konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego?

Największy problem z rozliczeniem polega na tym, że subwencja z założenia stanowi jedynie pożyczkę. Jednak w myśl rozporządzenia po dwunastu miesiącach od wpłynięcia środków i spełnieniu pewnych warunków przedsiębiorcy mogą liczyć na umorzenie do 75 procent pożyczki. Wystarczy nadal prowadzić działalność gospodarczą, nie ograniczać zatrudnienia, a dotację spożytkować na pokrycie kosztów własnych przedsiębiorstwa. Jednak wówczas księgowanie subwencji z PFR staje się nieco bardziej skomplikowane. 

Jak zaksięgować subwencję?

Nietypowy charakter pomocy finansowej sprawia, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak zaksięgować subwencję? Wielu specjalistów podchodzi do problemu w podobny sposób. Tymczasem po wpłynięciu na konto firmowe kwota przeznaczona dla przedsiębiorców musi być traktowana jako pożyczka i tak samo zaksięgowana. Jest ona neutralna dla firmy, dlatego nie odprowadza się od niej podatku dochodowego, ani VAT. 

Przetestuj darmowe demo Rewizora w chmurze

Koszty dla firmy i jej działalności przynosi natomiast wydatkowanie kwoty subwencji. Wszelkie faktury pokrywające koszty własne, pensje pracowników i inne zobowiązania obniżają wartość podatku dochodowego czy VAT. Księgowanie subwencji umorzonej może rodzić powstanie zobowiązania podatkowego. Jeszcze nie upłynął okres, w którym umorzenie wchodziłoby w życie, dlatego Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że jeszcze odniesie się do sytuacji. Oczekujemy zatem wyjaśnienia, jak zaksięgować subwencję z PFR i czy trzeba będzie odprowadzać z niej podatek. 

Przeczytaj: jak zaksięgować umorzone składki na ZUS

Inna wątpliwość dotyczy tego, jak zaksięgować subwencję w księgach rachunkowych. W myśl interpretacji i wyjaśnień Ministerstwa Finansów, środki te traktowane są jako zobowiązania długoterminowe wobec PFR. Znajdują się zatem po stronie pasywów do zapłaty w wartości pożyczki nieumorzonej. Miejsce zaksięgowania zobowiązania zależy od wielkości firmy, rodzaju druku i systemu. Najczęściej należy przejść drogę Bilans, następnie Pasywa, a w dalszej kolejności odpowiednie Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, by zakończyć w opcji  Zobowiązania długoterminowe. 

Wsparcie specjalistów przy księgowaniu subwencji z PFR

W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele nowości związanych z rozliczaniem przedsiębiorstwa. Księgowanie subwencji z PFR czy wcześniej umorzenie składek na ZUS to tylko niektóre z nich. Przy samodzielnym prowadzeniu rozliczenia próba wyjścia z nowych sytuacji może pochłonąć sporo czasu i nerwów. Rozwiązaniem problemu może być oprogramowanie do prowadzenia księgowości w chmurze CloudPort. Zobacz, jakie aplikacje w chmurze oferujemy.

Przetestuj darmowe demo Rewizora w chmurze