Podstawy

Jak wystawić prawidłową korektę faktury?

Jak wystawić prawidłową korektę faktury?
Jak wystawić korektę faktury?

Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy podczas transakcji faktura została wystawiona niepoprawnie lub szczegóły transakcji uległy zmianie? Korekta faktury to jedyny ratunek. A więc jak zrobić korektę faktury i jak wystawić korektę faktury prawidłowo? Pokażemy praktyczne porady i kurs wystawienia korekty faktury w programie R2firma, który pozwala prowadzić dokumentację faktur, magazyn oraz finansów. Zobacz, jak zrobić korektę faktury bez stresu i nerwów.

Korekta faktury - czym jest faktura korygująca?

Faktura korygująca jest traktowana jak klasyczna faktura. Jest dokumentem księgowym wystawianym w dwóch egzemplarzach, spośród których jeden trafia w ręce nabywcy, a drugi do sprzedawcy. Korekta do faktury jest stosowana jeśli przy wystawieniu dokumentu pojawi się błąd albo jeśli dane zostaną zmienione. Mimo to w przepisach nie ma daty, w której powinno się wystawić korektę do faktury, zalecamy robić to jak najszybciej, ponieważ błyskawiczne działanie pozwoli uniknąć skutków podatkowych. Dotyczą one zarówno korekty do faktury VAT, jak i innych typów faktur. 

Korekta do faktury jest potrzebna, jeśli:

- nastąpiła zmiana ceny, stawki lub kwoty produktu, lub usługi,

- po wystawieniu pierwotnej faktury udzielono rabatu,

- nastąpił zwrot towaru lub należnej kwoty,

- nastąpił zwrot zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegającej opodatkowaniu.

Zobacz również: Brak NIP na fakturze

Jak zrobić korektę faktury w programie R2firma?

Korekta faktury VAT wygląda podobnie, jak korekta faktury zaliczkowej. Na samym początku uruchamiamy program R2firma i szukamy dokumentu, który chcemy skorygować. Następnie przechodzimy do zakładek „pozycja” i „korekty”. Znajdziemy tam korekty dokumentów zawarte w formie tabelki. Przechodząc do dokumentu, naciskamy przycisk Insert lub klikamy w przycisk plus. Na ekranie powinien pojawić się nowy dokument korygujący. Zakładka „pozycje” podzielona jest na pozycje - było, powinno być i różnice.

Taki widok pozwala na łatwy wgląd w przebieg zmian pracy na dokumencie. W zakładce „powinno być” możemy nanieść niezbędne zmiany. W tym segmencie mamy do wyboru także dodanie nowej pozycji. W tym celu należy kliknąć zielony plus i wprowadzić nowy asortyment. Jeśli została podana błędna stawka VAT, należy skorygować ilość na zero, a następnie utworzyć zupełnie nowy asortyment z właściwą wartością VAT oraz utworzyć nową pozycję faktury korygującej. Każda korekta do faktury wymaga jeszcze opisania przyczyny. W tym celu otwieramy zakładkę „uwaga” i streszczamy w kilku zdaniach przyczynę zmian. Nie można zapomnieć także o edycji pola dotyczącego płatności. Czy teraz wiesz jak wystawić korektę faktury w programie R2firma?

Korekta do faktury - o czym należy pamiętać?

Wiele osób zastanawia się, jak wystawić korektę faktury. Niezależnie, czy jest to korekta do faktury VAT, czy korekta do faktury innego typu, zawsze należy trzymać się ustalonych zasad. Pamiętajmy, że mowa tu o dokumentach prawnych, których kształt został ustalony odgórnie. 

Faktura korygująca powinna zawierać:

- wyraz „faktura korygująca”,

- numer i datę wystawienia,

- wszelkie dane zawarte w pierwotnej fakturze,

- podanie przyczyny korekty, kwotę korekty podatku należnego, 

- prawidłową treść skorygowanych pozycji.

Sprawdź: Faktura elektroniczna

Dokument księgowy może sporządzić jedynie pracownik wystawiający fakturę pierwotną.  Nota korygująca to z kolei dokument, który przysługuje nabywcy towaru i usługi i musi zostać naniesiona za akceptacją osoby wystawiającej fakturę. Często jednak takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla obu stron. Pamiętajmy, że nie ma limitu w wystawianiu korekt do faktury. Błędnie wygenerowana faktura VAT może zostać zmieniona nawet kilka razy, przy czym prowadzenie dokumentów sprzedażowych bezbłędnie pomoże zachować porządek w księgowości i przejść ewentualną kontrolę skarbową bez problemu.


Zobacz inne artykuły