Podstawy

Księgowanie podatku od nieruchomości

Księgowanie podatku od nieruchomości
Bez względu na to czy nieruchomość została zakupiona pod wynajem, czy też stanie się ona siedzibą przedsiębiorcy, do jego obowiązków należy opłacać podatek od nieruchomości. Co więcej, dotyczy on nie tylko budynku mieszkalnego lub biurowego, ale także zakupu gruntu pod inwestycję, garażu, magazynu czy hali. Reguluje to ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku.

Jak się nalicza podatek od nieruchomości przed księgowaniem?

Wysokość podatku od nieruchomości dla firm jest znacznie większa od tego dla osób prywatnych. Dlaczego? Bowiem przelicznik dla nieruchomości należących do przedsiębiorstw jest wyższy niż dla osób prywatnych posiadających domy lub mieszkania. Nie jest jednak tak, że gmina ma prawo nałożyć nieograniczoną niczym taksę. Nie może bowiem przekroczyć ustalonej przez Ministra Finansów maksymalnej wartości daniny. Gmina zazwyczaj informuje właściciela nieruchomości o wysokości podatku listownie, aczkolwiek jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości czy jego stawka została obliczona prawidłowo, może samodzielnie przed księgowaniem naliczyć podatek o nieruchomości, mnożąc ilość metrów kwadratowych nieruchomości przez jeden z przeliczników zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok. Przelicznik kwotowy zależny jest od rodzaju budynku czy gruntu. 

Księgowanie zapłaconego podatku od nieruchomości

Każdy przedsiębiorca posiadający nieruchomość w celach gospodarczych może księgować zapłacony podatek od nieruchomości w dokumentacji finansowej firmy. Jak więc wygląda księgowanie naliczonego podatku od nieruchomości w spółce? Przede wszystkim osoby prawne powinny go ująć w kosztach operacyjnych w roku, w którym został on przez nie naliczony, a nie opłacony. Jeśli dana spółka jest tylko współwłaścicielem to płaci i księguje tylko swoją część podatku. Przedsiębiorca prowadzący spółkę deklarację na daninę powinien złożyć do końca stycznia danego roku lub w przypadku nabycia budynku czy gruntu w ciągu roku, to w ciągu 14 dni po jego nabyciu. Terminy wniesienia opłat reguluje art.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. 

Księgowanie naliczonego podatku od nieruchomości należącej do spółki

Przedsiębiorca księgować naliczony podatek od nieruchomości może jednorazowo lub rozłożyć w czasie, tak, aby bilans finansowy spółki wyszedł dla niego jak najbardziej korzystny. 

W księgach rachunkowych, osoby prawne dokonują księgowania poprzez zapis:

  • Dla kont zespołu 4 przy jednorazowej opłacie rocznej: -Wn konto 40-3 „Podatki i  opłaty” -Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, przy opłacie miesięcznej -Wn konto 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” -Ma konto 49 „Rozliczenia kosztów”
  • Dla kont zespołu 5 przy jednorazowej opłacie rocznej: -Wn konto 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” -Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, przy opłacie miesięcznej -Wn konto 55 „Koszty Zarządu” -Ma konto 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Księgowanie naliczonego podatku od nieruchomości należącej do osoby fizycznej

Przedsiębiorca posiadający jednoosobową działalność gospodarczą również ma prawo zaksięgować naliczony podatek od nieruchomości. Robi to w PKPiR. Jednakże w odróżnieniu od osób prawnych, osoby fizyczne księgują całość daniny w dniu jej nałożenia, bez względu na to czy będą płacić ją jednorazowo, czy też w czterech ratach. Jest to koszt uzyskania przychodów. 

Kto jest zwolniony od opłacania i księgowania zapłaconego podatku od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości musi opłacać każdy, kto posiada  nieruchomość czy grunt. Jednakże są wyjątki. Ustawodawca dał możliwość niektórym przedsiębiorcom o złożenie wniosku o zwolnienie z tej opłaty. Część przedsiębiorców mogła skorzystać ze zwolnienia w ramach pomocy Rządowej związanej z COVID-19. Miała to regulować Tarcza Antykryzysowa 6-0. Inne osoby fizyczne lub prawne chcące otrzymać zwolnienie muszą spełniać warunki wymienione w artykule 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j.). 

Rozliczanie podatków nie musi wcale czasochłonne, wystarczy zakupić dobry program do rachunkowości i żaden przedsiębiorca nie będzie musiał martwić się o przepadające terminy do złożenia deklaracji czy zapłatę państwowej daniny. Jednym z nich jest Comarch ERP Optima do szybkiego i prostego rozliczania płatności. 


Zobacz inne artykuły