Podstawy

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze - czy jest możliwy?

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze - czy jest możliwy?
Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Zobacz, czym jest biała lista i co mogą zrobić przedsiębiorcy, aby uniknąć wysokich sankcji karnych z tytułu złamania prawa. Dowiedz się, czy przelew środków na konto niezwiązane z transakcją jest zgodny z obowiązującymi przepisami i czy opłaca się dokonać takiej operacji.

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Jeśli jedna firma jest obciążona płatnością z tytułu faktury, ale wystawiający chce przelewu na konto przedsiębiorcy niezwiązanego z transakcją, pojawiają się pytania. Zaangażowanie trzeciej firmy sprawia, że świadczenie pieniężne odbierze firma nieuprawniona do jego przyjęcia. Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze jest ryzykowny ze względu na intencje firmy oczekującej na płatność. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której płatnik po finalizacji transakcji dostaje ponowne wezwanie do zapłaty.

Wówczas weryfikacja faktów musiałaby odbyć się na drodze sądowej, ponieważ nie ma dowodu na wpłynięcie świadczenia na konto osoby wystawiającej fakturę. Prawnicy w takiej sytuacji radzą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie, które pozwoli uniknąć niejasności. Podstawą prawną do przelewu na inne konto niż sprzedawcy na fakturze jest stosowne oświadczenie z poleceniem dokonania zapłaty na wskazany numer konta. 

Czym jest biała lista?

Biała lista podatników VAT to obszerny wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma na celu weryfikować kontrahentów. Od 1 lipca 2020 r. na przedsiębiorcach ciąży obowiązek opłaty za fakturę  z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się na białej liście, jeśli kwota transakcji przekracza 15 tys. złotych. Naruszenie tego obowiązku może zakończyć się sankcję w VAT, PIT i CIT. Obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy obowiązuje tylko jeśli strony transakcji to przedsiębiorcy. Biała lista w zamyśle miała stanowić ułatwienie państwa, ale także nowe obowiązki dla wszystkich sprzedawców. Zestawienie można sprawdzić za pomocą dostępnych stron internetowych. W wyszukiwarce należy tylko wpisać NIP, Regon i KRS oraz datę. Weryfikator statusu VAT czyni transakcję bezpieczniejszą.

Zapłata za fakturę z konta innej osoby 

W świetle przepisów prawa zapłata za fakturę z konta innej osoby nie stanowi ograniczenia wynikającego z ustawy o CIT. Warto dodać, że powstały w ten sposób koszt, nie jest kosztem podatkowym. Wykorzystanie innego rachunku innej osoby na gruncie cywilnoprawnym możemy traktować jako wyręczenie. Wówczas wspólnika można uznać za wyręczyciela. Zapłata za fakturę z konta innej osoby nie jest często spotykaną praktyką.

Sytuacja taka ma jednak miejsce w chwili, gdy firma chce uniknąć wygórowanych opłat za rachunki bankowe lub podobne do nich instrumenty. Można w ten sposób ograniczyć koszty spółki. Takie rozwiązanie wymaga jednak spisania konkretnej umowy o wyręczenie, ponieważ nie ma ono podstaw opisanych w przepisach prawa. Również w tym wypadku rachunek musiałby zostać ujęty we wspomnianej białej liście, jako rachunek spółki. Radzimy jednak dokonywać klasycznych operacji na dokumentach służbowych, co z pewnością będzie prostsze i bardziej przejrzyste dla obu stron.

Jak łatwo wystawić fakturę?

Niezależnie, czy interesuje Cię przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze, czy zapłata za fakturę z konta innej osoby - do wystawienia faktur przyda się odpowiednie narzędzie. Systemy dla firm znacznie ułatwiają zarządzanie dokumentami, których przepływ warunkuje funkcjonowanie firmy i płynność płatności. Wybierze odpowiedni program, który pozwala na automatyczne księgowanie, szybkie wystawianie faktur i dokumentów magazynowych. Teraz, dzięki nowej technologii z oprogramowania można korzystać w środowisku chmurowym, które jest tańsze, wygodniejsze i bardziej rozbudowane, niż tradycyjne rozwiązania. 


Zobacz inne artykuły