Podstawy

Faktura zbiorcza za kilka miesięcy

Faktura zbiorcza za kilka miesięcy

Faktura zbiorcza – co to takiego

Faktura zbiorcza to dopuszczony przez polskie prawo dokument sprzedażowy, potwierdzający realizację kilku dostaw, sprzedaży czy usług w danym czasie czasu. Możliwość wystawienia faktury zbiorczej znacząco ułatwia życie przedsiębiorcom w całym kraju – na przykład hurtownikom, którzy kilka razy w miesiącu dostarczają do sklepów swoje produkty lub firmom sprzątającym, które dzięki fakturze zbiorczej nie muszą po każdym, cotygodniowym posprzątaniu biura wystawiać kolejnej faktury. Faktura zbiorcza jest podsumowaniem sprzedaży i usług świadczonych w ciągu miesiąca danemu klientowi.

Sprawdź: czym jest faktura RR

Jak wystawić fakturę zbiorczą?

Przy wystawianiu faktury zbiorczej należy przestrzegać przepisów polskiego prawa dotyczących wystawiania faktur VAT(art. 106E ust. 1 ustawy o VAT). W związku z tym, na fakturze zbiorczej powinny się znaleźć:

 • data wystawienia

 • numer faktury

 • imiona i nazwiska lub nazwy obu stron transakcji

 • numery NIP obu stron transakcji

 • data dokonania lub zakończenia transakcji (w wypadku faktury zbiorczej będą to wszystkie daty zrealizowania usług lub sprzedaży towarów)

 • nazwę towaru lub usługi

 • wartość netto sprzedanych towarów lub świadczonej usługi

 • stawkę i kwotę podatku

 • wartość brutto

Ze swojej strony dodamy, że przy wystawianiu faktur najlepiej korzystać z oprogramowania takiego jak Subiekt GT. Program jest prosty w obsłudze, a ze względu na to, że działa w oparciu o technologię chmurową, to wystawione przez nas faktury będziemy mieli zawsze pod ręką. Nie musimy również martwić się o utratę danych firmowych czy innych ważnych plików – dzięki technologii chmurowej spoczywają one na doskonale strzeżonym serwerze zewnętrznym, do którego dostęp mają wyłącznie uprawnione do tego osoby. Ty natomiast będziesz mogła z nich korzystać z każdego miejsca na ziemi – jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Zobacz: czym jest chmura prywatna?

Za jaki okres mogę wystawić fakturę zbiorczą?

W zgodzie z polskim prawem wszystkie transakcje, których dotyczy faktura zbiorcza, powinny być zawarte w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, natomiast sama faktura powinna zostać wystawiona do 15 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli wcześniej kontrahent zapłacił część lub całość należności, to fakturę zbiorczą należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczono zapłatę. Czy w takim razie faktura zbiorcza za kilka miesięcy świadczonych usług, czy sprzedaży nie jest legalnym dokumentem sprzedażowym? Prawo polskie dopuszcza w tej sprawie kilka wyjątków, w związku z którymi fakturę zbiorczą możemy wystawić:

 • do 30 dnia od dnia wykonania usługi w wypadku usług budowlanych, remontowych i budowlano-montażowych

 • do 60 dnia od dnia wydania lub dostawy towarów w wypadku książek drukowanych (wyjątek ten nie dotyczy, gazet, czasopism i magazynów drukowanych, a także map i ulotek)

 • do 90 dnia od dnia wykonania czynności polegającej na drukowaniu książek (wyjątek ten nie dotyczy, gazet, czasopism i magazynów drukowanych, a także map i ulotek)

 • wraz z upływem wyznaczonego terminu płatności – w wypadku stale realizowanych usług takich jak dostawy energii elektrycznej, wody czy gazu, usług telekomunikacyjnych lub obsługa prawna i biurowa

Zobacz: rozliczanie godzin nadliczbowych

Faktura zbiorcza – kiedy zapłacić podatek VAT?

Ze względu na to, że faktura zbiorcza powinna być wystawiana w zgodzie z przepisami polskiego prawa podatkowego dotyczącymi wystawiania wszystkich faktur VAT, to obowiązek podatkowy pojawia się w momencie przekazania towarów lub świadczenia usług. Wyjątek stanowią tutaj dostawy energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, a także usługi remontowo-budowlane i budowlano-montażowe. W związku z tym oprócz wymienionych wyjątków podatek VAT należy rozliczyć w czasie rzeczywistym.


Zobacz inne artykuły