Podstawy

Zestawienie obrotów i sald - kompendium wiedzy

Zestawienie obrotów i sald - kompendium wiedzy
Zestawienie obrotów i sald - kompendium wiedzy

Osoby prowadzące działalność i księgowość spotkały się zapewne z zestawieniem obrotów i sald, które nazywane są również bilansem próbnym. Zobacz, jak wykryć błędy naruszające zasadę podwójnego księgowania. Pokazujemy sprawdzone rozwiązania.

Czym jest zestawienie obrotów i sald?

Zestawienie obrotów i sald jest zestawienie służące do sprawdzenia poprawności zapisów księgowych na ustalony okres. Dokument służy do ukazania obrotów i salda na wszystkich kontach bankowych przedsiębiorstwa. Zestawienie, które kolokwialnie określane jest jako obrotówka, w księgowości pozwala wykryć błędy.

Weryfikacja poprawności zapisów księgowych jest wynikiem zasady podwójnego zapisu. Zgodnie z tą zasadą każda operacja gospodarcza wymaga księgowania na dwóch kontach w tej samej kwocie. Zestawienie obrotów i sald stanowi punkt wyjścia do utworzenia finansowego sprawozdania. Na jego podstawie można wygenerować bilans oraz rachunek zysków i strat. 

Jakie błędy pozwala wykryć zestawienie sald i obrotów?

Dzięki zestawieniu każda osoba wykonująca księgowanie może zdiagnozować takie błędy jak:
- dwukrotne zaksięgowanie danej transakcji po tej samej stronie konta, a nie po przeciwnej,
- zaksięgowanie danej transakcji tylko po jednej stronie,
- niepoprawne wyliczenie salda któregoś z kont.

Jakich błędów nie pozwala wykryć zestawienie sald i obrotów?

Zestawienie nie pozwala natomiast na wykrycie takich błędów jak:
- zaksięgowanie danej transakcji po przeciwnych stronach, z tym że na niewłaściwych kontach lub tej samej, niewłaściwej kwocie,
- zaksięgowanie danej transakcji po przeciwnych stronach na odpowiednich kontach, z tym że po niewłaściwych stronach. Błąd tego typu da się wykryć tylko jedynie w przypadku kont aktywnych lub pasywnych, na których da się zweryfikować poprawną stronę salda końcowego.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej to element ksiąg rozrachunkowych. Dokument tego typu sporządza się nie rzadziej, niż raz w miesiącu, zazwyczaj przy jego końcu. Według przepisów zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej jest prowadzone na bieżąco, jeśli zachowane są okresy sprawozdawcze. Dokument powinien być wystawiany nie później, niż po 85 dniu następującym po dniu bilansowym. Jeśli chodzi o zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, przykładem może być tu sytuacja, w której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2018 roku. Termin sporządzenia zestawienia upływa wówczas 26 marca 2019 roku. Każdy przedsiębiorca powinien respektować prawo w kwestii zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Przykładem błędu w tej kwestii jest ograniczenie się jedynie do wydruków rocznych.

Programy finansowo-księgowe - w czym mogą Ci pomóc?

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej to przykład weryfikacji prawidłowości prowadzenia rachunkowości. Żeby stworzyć dokument, warto wyposażyć się w odpowiedni program finansowo-księgowy. Systemy dla firm redukują ilość popełnianych błędów. Uniemożliwiają zaksięgowanie transakcji na koncie po niewłaściwej stronie. Zestawienia drukowane automatycznie mogą zawierać wiele kont i znacznie przyspieszają pracę. 

Jeśli zastanawiasz się jak wyliczyć zestawienie sald i obrotów, z pomocą przychodzą nowoczesne platformy, takie jak Rewizor GT. Program finansowo-księgowy ułatwi Ci pracę, automatyzując żmudne procesy. Z jego pomocą bez problemu wystawisz tzw. obrotówkę. Księgowość i finanse będą prowadzone bezbłędnie, a zestawienie obrotów i sald wyliczysz w kilka chwil. 

Teraz, dzięki innowacjom, programy księgowe możesz obsługiwać z dowolnego miejsca na świecie. Wszystko przez środowisko chmurowe, które można wdrożyć w swojej firmie. Wirtualna przestrzeń jest łatwa we wdrożeniu i gwarantuje większe zyski, większy poziom bezpieczeństwa, dodatkowe funkcje i komfort.


Zobacz inne artykuły