Chmura w biznesie

Podatek dochodowy - Rewizor

Podatek dochodowy - Rewizor
W naszym kraju system podatkowy jest skomplikowany i opodatkowaniu podlega wiele dziedzin życia.

W naszym kraju system podatkowy jest skomplikowany i opodatkowaniu podlega wiele dziedzin życia. Jednym z zobowiązań każdego obywatela wobec państwa jest podatek dochodowy. Rewizor ułatwia obliczenie jego wysokości zarówno dla osób prywatnych (PIT), jak i prawnych, dla których oznacza się go symbolem CIT. Program dostosowuje stawki i sprawia, że samo obliczenie nie zajmuje wiele czasu. 

Sprawdź: Rewizor GT w chmurze

Podatek dochodowy w Rewizor - co to jest?

Stawki niektórych podatków są stałe i zryczałtowane, tymczasem inne zależne są obrotów lub wygenerowanego zysku. Jak obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w Rewizorze i innych programach do księgowania? Jego wartość zależna jest od dochodu, jaki uzyskała dana osoba lub podmiot. Jako dochód rozumiany jest przychód całkowity, od którego odejmuje się koszty jego uzyskania. 

W naszym kraju istnieją dwie stawki, które zależne są od wysokości rocznego dochodu. Jak wyliczyć podatek CIT w Rewizorze? Wystarczy obliczyć dochód dla danego podmiotu. Suma graniczna w ostatnich latach wynosiła 85 528 złotych. Jeśli obliczona wartość znajduje się poniżej tej kwoty, podatek wynosi 17%. W przypadku jej przekroczenia podatek CIT w Rewizorze będzie obliczony na poziomie 32%.

Sprawdź: podatek dochodowy w Rewizorze

Jak obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w Rewizorze?

Podatek dochodowy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę obliczany jest w skali każdego miesiąca i potrącany z pensji. W przypadku pracy na rzecz przedsiębiorstw na podstawie innych umów lub kontraktów odliczany jest od całej umowy. W przypadku jednoosobowych działalności często rozlicza się go rokrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Podatek CIT w Rewizorze można obliczać dla dowolnego wybranego okresu.

Jak obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych? Rewizor umożliwia intuicyjne i szybkie obliczenie stawki i złożenie deklaracji. W pierwszej kolejności musisz się upewnić, czy ustawienia w systemie są zgodne z okresem, za jaki będziesz wyliczał stawki. Następnie z górnego panelu wybierz zakładkę Podmiot i dalej opcję Dane roku. W tabeli, która pojawi się na głównym ekranie, musisz sprawdzić Sposób rozliczenia CIT i parametry dotyczące składek. Jeśli wszystko się zgadza, zatwierdzasz OK.

Dalej musisz podążać ścieżką Deklaracje i e-Sprawozdawczość - Deklaracje skarbowe. Tam sprawdź, czy definicja zaliczki CIT(3) jest zgodna z używanym planem kont. Następnie w tej samej zakładce Deklaracje i e-Sprawozdawczość wybierz Deklaracje skarbowe. Podatek dochodowy w Rewizorze obliczysz po naciśnięciu komendy Wyliczy przy odpowiednim okresie rozliczeniowym. 

Sprawdź: zestawienie obrotów i sald w Rewizorze

Jak naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych Rewizor zdalnie?

Podejmujesz się samodzielnego rozliczenia swojej działalności? Chcesz wygenerować podatek dochodowy w Rewizorze i nie wiesz jak się do tego zabrać? Masz dwa wyjścia: możesz skorzystać z obsługi technicznej lub poprosić o pomoc swoją księgową. W obu przypadkach przyda Ci się program rachunkowy umieszczony w chmurze.

Jak wyliczyć podatek CIT w Rewizorze umieszczonym w chmurze? Jeśli skorzystasz z oferty CloudPort, otrzymasz pomoc techniczną. Możesz też dać zdalny dostęp do swojego konta osobie biegłej w księgowości, która nie ma aktualnej wersji na swoim komputerze. Nie jesteś pewien, jak się to sprawdzi w Twojej firmie? Wybierz trzydziestodniową wersję próbną i sam się przekonaj o wygodzie tego rozwiązanie. W każdej chwili możesz zrezygnować z bezpłatnego testowania. 


Zobacz inne artykuły