Podstawy

Księgowanie produkcji w toku

Księgowanie produkcji w toku
Wiele przedsiębiorstw opiera swoją działalność gospodarczą na wytwarzaniu produktów gotowych do użycia. Chcąc być rentownym ustalają dokładny czas produkcji, jej plan oraz koszty. Niestety, nie zawsze założenia idą w parze z realizacją. Bywa tak, że na dzień bilansowy produkcja nie została zakończona, jest w toku. Powstają zatem pytania: jak księgować produkcję w toku, jak księgować produkcję niezakończoną, jakich dokonać zapisów w ewidencji oraz jak rozliczyć jej koszty? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, jak się wielu przedsiębiorcom wydaje. Poniżej zostały przedstawione przykład księgowania produkcji w toku i przykład księgowania produkcji niezakończonej.

Czym jest produkcja w toku 

Każde przedsiębiorstwo ma ustalony pewien okres rozliczeniowy (zazwyczaj jest to dany miesiąc lub kwartał), podczas którego ma wyprodukować pewien produkt lub wykonać daną usługę. Jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w tym czasie, a przedmiot wymaga dalszej obróbki technologicznej, przez co nadal jest w trakcie tworzenia, określa się to produkcją w toku. Mimo to, termin ten stawia przed przedsiębiorcą pewne wymagania, bowiem dana rzecz, której on dotyczy, musi być dokonana do takiego stanu, w którym można z niej zacząć korzystać. Ponadto część funduszy na jej wytworzenie została już wydana. Nie można jednak produkcji w toku mylić z półproduktami. Jest między nimi znacząca różnica, gdyż półprodukt to rzecz, która została wytworzona jako baza innej rzeczy, jaką realizuje dana firma. 

Przeczytaj: Rozliczanie kosztów produkcji

Księgowanie produkcji w toku

Przedsiębiorcy często mają problem z prawidłowym księgowaniem produkcji w toku.  Jej wycenę  prawnie reguluje ustawa o  rachunkowości. Art.28 ust.1 pkt.6 wyjaśnia „Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: (...) 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy”. Zatem prawidłowy zapis w księgach rachunkowych, na koniec danego okresu rozliczeniowego (dzień bilansowy), będzie wyglądał następująco: -Wn konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty” -Ma konto 50 „Koszty działalności podstawowej-  produkcyjnej” lub -Ma konto  49 „Rozliczenie kosztów”. Odwrotny zapis, tj. -Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów” lub Wn konto 50 „Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej” -Ma 60 „Produkty gotowe i półprodukty”, właściciel firmy powinien zastosować w przypadku, gdy ustala nową fazę produkcji. Należy pamiętać, że koszt produkcji nie może przewyższać ceny netto wytwarzanego przedmiotu. Zazwyczaj, podczas produkcji w toku, na dzień bilansowy jest on równy realnym, poniesionym do tej pory wydatkom. Warto też wiedzieć, że jeśli produkcja trwa do 3 miesięcy, wówczas przedsiębiorca może dokonać uproszczonej wyceny produktu i księgowania produkcji w toku. Wycena produktu może być wówczas równa kosztowi produkcji danego przedmiotu.

Zobacz również: Rozliczanie godzin nadliczbowych

Księgowanie produkcji niezakończonej

Warto również przedstawić jak wygląda księgowanie produkcji niezakończonej, bowiem dość często w firmach dochodzi do takich sytuacji. Zanim jednak to nastąpi należy wyjaśnić pojęcie produkcji niezakończonej. Jest to wytwarzanie danego przedmiotu, które nie zostało zakończone w danym okresie rozliczeniowym i nie jest pełnowartościowym produktem. Prawidłowe rozliczanie i księgowanie produkcji niezakończonej jest niezwykle istotne, gdyż jest ono bardzo ważne podczas ustanawiania zmiany stanu produktów. Bezpośrednie koszty produkcji niezakończonej księgować się  powinno jako -Wn konto 50.

Przedsiębiorcy, którzy lubią mieć pod kontrolą produkcję towaru, a także wydatki na nią poniesione i czas jej realizacji, z pewnością docenią możliwość przetrzymywania wszystkich danych w jednym   miejscu, jakim jest chmura enova 365. Dzięki temu, bez względu na to czy są w przedsiębiorstwie, w delegacji czy na urlopie, zawsze mają dostęp do potrzebnych danych. Kontrola produkcji w toku jeszcze nigdy nie była tak prosta jak teraz. 


Zobacz inne artykuły