Podstawy

E-deklaracje dla spółek

E-deklaracje dla spółek
Prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej formę prawną, dzięki e-deklaracjom stało się dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Ponadto minimalizuje wydatki ponoszone na przesyłki pocztowe, jak również czas tracony na podróż do placówki pocztowej i powrót z niej do firmy. Składanie oświadczeń do Urzędu Skarbowego czy ZUS, może zatem odbywać się o dowolnej porze, bez wychodzenia z siedziby przedsiębiorstwa, szybko i sprawnie.

Czym są e-deklaracje?

E-deklaracja dla spółek to nie tylko ułatwienie, oszczędność pieniędzy oraz czasu dla przedsiębiorców. To również obowiązek, który ustawodawca nałożył na nich od 2019 roku. E-deklaracje to nic innego jak deklaracje wysyłane w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu. I tak jak do ZUS przedsiębiorca sam może zadecydować czy wyśle comiesięczne rozliczenie w formie tradycyjnej, czyli papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy woli zrobić to przez platformę, to  do Urzędu Skarbowego musi składać e-deklaracje podatkowe. Tak bowiem zakłada art. 99 Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Przeczytaj: Faktura uproszczona - do jakiej kwoty?

E-deklaracje dla spółek

Przedsiębiorca prowadzący spółkę zobowiązany jest do terminowego składania następujących deklaracji podatkowych i sprawozdań:

 • Podatku CIT
 • Rocznego sprawozdania finansowego
 • Zarządzenia inwentaryzacyjnego
 • Zestawienia obrotów i sald księgi głównej
 • Uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
 • JPK
 • WZS- dotyczy spółek skarbu państwa (deklaracja o wysokości zysku/straty)

Za pomocą e-deklaracji dla spółek, należy składać w Urzędzie Skarbowym następujące dokumenty:

 • CIT-8 z załącznikami (spółki z o.o., komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne)
 • JPK_VAT (wszyscy przedsiębiorcy)
 • PIT lub CIT (spółka jawna)
 • WZS (spółki skarbu państwa)
 • Inne deklaracje CIT, tj. CIT- 6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z,CIT-11R
 • Załącznik PIT-28/B (

E-deklaracje dla spółek mogą składać zarówno ich wspólnicy, akcjonariusze, komplementariusze, jak również ich pełnomocnicy. Należy pamiętać, aby dotrzymywać ich terminów, inaczej grozi kara skarbowa.

Warto również wiedzieć, że w 2021 roku, Urząd Skarbowy wprowadził nową e-usługę dla spółek tj. możliwość dostępu do ich danych identyfikacyjnych, dla wspólników. Usługa ta dotyczy spółek jawnych, komandytowych, cywilnych, komandytowo- akcyjnych, a także partnerskich. Elektroniczny kontakt z Urzędem Skarbowym pozwala również na m.in. złożenie czynnego żalu oraz pobranie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Zobacz: Klauzula RODO na fakturze

Jak złożyć e-deklarację dla spółek? 

Chcąc złożyć deklarację w formie elektronicznej, do Urzędu Skarbowego, należy zrobić to za pośrednictwem platformy e-deklaracje. Istotnym jest, że składanych e-deklaracji dla spółek nie można podpisać profilem zaufanym, ani też przesłać ich przez E-PUAP. Konieczny jest do tego podpis elektroniczny.

Wystawienie prawidłowej e-deklaracji jest niezwykle ważne, pomoże bowiem uchronić właściciela firmy przed ewentualnym nałożeniem kary przez fiskus. I wprawdzie można się od niej odwołać, korzystając z takiej instytucji jak czynny żal, ale żadnemu przedsiębiorcy stres z tym związany nie jest potrzebny. Jak w takim razie zmniejszyć ryzyko popełnienia pomyłki? Pomogą w tym z pewnością odpowiednie systemy komputerowe dla firm. Na stronie Cloudport by Itmation eksperci chętnie doradzą jaki system będzie najbardziej odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa, i sprawdzi się w nim w 100%, eliminując ewentualne wszystkie pomyłki w e-deklaracjach. Ponadto wszystkie ważne dokumenty można będzie przenieść do chmury, dzięki czemu będą one w jednym miejscu, dostępne z każdego punktu na świecie.


Zobacz inne artykuły