Chmura w biznesie

Nota korygująca w programie Subiekt

Nota korygująca w programie Subiekt

Systemy i osoby kontrolujące dokumenty księgowe przykładają wiele uwagi do tego, żeby zminimalizować ilość pomyłek na dokumentach. Jednak w niektórych przypadkach literówki czy drobne błędy i tak się pojawiają. Wzór noty korygującej to dokument, który można wystawić w przypadku otrzymania faktury z błędem. Nota korygująca w Subiekt to sposób na poprawę danych bez konieczności podmiany faktury. Jednak nie w każdym przypadku można ją wystawić.

Przetestuj DEMO Subiekta GT

Nota korygująca zbiorcza i pojedyncza - kiedy są wystawiane?

Na początek warto zaznaczyć, że wystawcą noty korygującej zbiorczej i pojedynczej w każdym przypadku jest odbiorca towaru lub usługi. Każda sytuacja, w której odbiorca faktury zauważy błędne dane, wymaga wystawienia noty korygującej. Subiekt to program, który pozwala na szybkie i intuicyjne wygenerowanie tego dokumentu. Znajduje się w nim wzór noty korygującej, który zawiera dokładne rubryki na niezbędne informacje. 

Wzór noty korygującej dotyczy przede wszystkim nazwy i danych firm, które biorą udział w transakcji. Korekcie mogą podlegać także takie dane jak numer NIP czy data wystawienia faktury. Często nota korygująca w Subiekt wystawiana jest w wyniku potrzeby zmiany terminu płatności. Niejednokrotnie do korekty trafiają nazwy produktów, materiałów czy usług, które realizowane są przez wystawiającego. 

W przepisach księgowych dopuszczalna jest nota korygująca zbiorcza. To jeden dokument, który odnosi się do wielu faktur, w których popełniono ten sam błąd. Z reguły taka nota korygująca zbiorcza wystawiana jest w przypadku, kiedy odbiorca późno zorientuje się w pomyłce. Niejednokrotnie błąd powstały przy wprowadzaniu danych jest zapisywany w pamięci programu i powielany przez dłuższy czas. Każda nota korygująca zbiorcza musi zawierać wymienione numery dokumentów, w których znalazły się pomyłki. 

Sprawdź: Subiekt GT - jak dodać użytkownika?

Jakich pozycji nie obejmuje żaden wzór noty korygującej?

Istnieją dane i wartości, których nie można zmienić za pomocą noty korygującej w Subiekt. Dotyczy to także wszystkich innych programów księgowych, ponieważ wynika z przepisów prawa. Wzór noty korygującej nigdy nie będzie zawierał ilości ani wartości dostarczanego towaru czy usługi. Za pomocą tego dokumentu nie można zmieniać także ceny jednostkowej towaru ani wprowadzać rabatów czy obniżek dotyczących zmiany kosztów usługi.

Nota korygująca zbiorcza i pojedyncza nigdy nie zawierają danych, które mogłyby wpłynąć na zmianę kwoty faktury. Nawet zmiany ilości dostarczanego towaru lub czasu wykonywania usług nie może zawierać nota korygująca. Subiekt i inne programy księgowe na takie okoliczności przewidują wystawienie faktury korygującej. Ten dokument jednak generuje podmiot, który wystawił fakturę, a nie jej odbiorca.

Nota korygująca Subiekt - jak ją wygenerować?

Jak wspomniano, nie ma większych trudności, żeby wygenerować notę korygującą w Subiekt. Ten program zawiera wzór noty korygującej, w który można wejść, wybierając w bocznym panelu opcję Zakup. Następnie w górnej części modułu znajduje się opcja Dodaj i wystarczy wybrać wariant Nota korygująca. Subiekt szybko wygeneruje intuicyjny druk, który po wypełnieniu wystarczy zapisać.

Wybierz wersję testową programu Subiekt w chmurze i skorzystaj z pomocy specjalistów w razie kłopotów!


Zobacz inne artykuły