Chmura w biznesie

Deklaracja podatkowa w systemach ERP

Deklaracja podatkowa w systemach ERP
Omówienie, jakich rodzajów deklaracji podatkowych wymaga Urząd Skarbowy oraz jak je sporządzać i usprawniać.

Deklaracja podatkowa w systemach ERP

Prowadzenie księgowości w firmie wymaga regularnego kontaktu z Urzędem Skarbowym. Sporządzanie deklaracji podatkowych to jeden z obowiązków, jaki spoczywa na przedsiębiorcy. To na ich podstawie odprowadzane są podatki i to one mogą być przedmiotem kontroli z urzędu. Wszystkie typy i rodzaje deklaracji podatkowych można generować, korzystając z dobrego systemu ERP w firmie.

Deklaracja podatkowa - jakich raportów wymaga Urząd Skarbowy?

Niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania wybierzemy, nasz system do rozliczeń będzie musiał wygenerować odpowiednie rodzaje deklaracji podatkowych. Przy rozliczeniu rocznym czy zwolnieniu z rozliczania się z podatku VAT deklaracji może być mniej. Jednak w większości firm przynajmniej jedna deklaracja podatkowa składana jest co miesiąc.

Z reguły przedsiębiorcy składają dwie deklaracje. Pierwszą i podstawową jest deklaracja podatkowa dotycząca płatności podatku VAT. Tutaj deklaracja składana jest do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Druga związana jest z podatkiem dochodowym i musi być złożona do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Deklaracja podatkowa PIT, dotycząca podatku dochodowego może być składana co miesiąc, kwartał lub rok w zależności od deklaracji podatnika. Ponadto odrębne deklaracje generowane i wysyłane są w przypadku zatrudnienia pracownika lub innych określonych prawem sytuacji. 

Koniec roku to okres, w którym potrzebne są kolejne raporty i dokumenty, których obowiązek wystawiania nakłada na nas Urząd Skarbowy. Deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych to jedna z możliwości. Druk PIT 8-AR składają jednak tylko podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie rocznego ryczałtu. Jeśli w naszej firmie zatrudniamy pracowników, będziemy zobowiązanie do wygenerowania PIT-4R. To informacja dla Urzędu Skarbowego o zaliczkach pobranych na rzecz podatku dochodowego. Obecnie nie ma obowiązku przekazywania druku pracownikowi, a jedynie wysłanie go do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla jego miejsca zamieszkania. 

Sporządzanie deklaracji podatkowych - skuteczność programów

Systemy ERP to nic innego jak oprogramowanie, które usprawnia działanie firmy. To nowoczesne systemy, które badają i kontrolują wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala to na ocenę wydajności procesów, ułatwia przepływ danych i komunikację pomiędzy pracownikami. Gotowe rozwiązania mają za zadanie również odciążyć dział księgowości z powtarzalnych procesów, w tym sporządzania deklaracji podatkowych. Jak to się ma w praktyce?

Prawie osiemdziesiąt procent przedsiębiorstw, w których wdrożono nowoczesne systemy ERP, nie korzysta z nich w komunikacji z Urzędem Skarbowym. Deklaracje obliczane są i tworzone ręcznie, co jedynie w minimalnym stopniu przyspiesza te procesy. Pomimo kosztownych programów przedsiębiorstwo wcale nie zmniejsza kosztów mających wynikać z poprawy organizacji w firmie. Dlaczego tak się dzieje.

Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie deklaracji podatkowych PIT, CIT czy VAT wymieniają dwa główne powody takiego stanu rzeczy. Pierwszym z nich jest nieprawidłowo dobrany system do profilu działalności przedsiębiorstwa. W wyniku tego wygenerowanie odpowiedniego dokumentu jest problematyczne. Drugą przyczyną jest zbyt duża ilość opcji i brak wiedzy dotyczącej posługiwania się oprogramowaniem. 

Co zrobić, żeby uniknąć tych problemów i zaoszczędzić czas potrzebny do sporządzania deklaracji podatkowych? Rozwiązanie problemów przynosi CloudPort, oferując oprogramowanie w chmurze. Przede wszystkim nasi specjaliści są w stanie dobrać system odpowiedni do profilu działalności firmy. Ponadto, korzystając z oprogramowania, można liczyć na dostęp do szkoleń i pomoc techniczną ze strony operatora. Kolejny argument to możliwość skorzystanie z wersji testowej oprogramowania w chmurze i samodzielnej oceny skuteczności oprogramowania. Trzydziestodniowa wersja testowa już czeka na naszych klientów.


Zobacz inne artykuły